Liczniki elektryczne

Życie bez prądu jest już na szczęście od dawna przeszłością. Obecnie nikt nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez światła i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Ilość zużytej w gospodarstwie domowym energii – rejestrują liczniki elektryczne.

Jednak droga, która wiedzie od elektroenergetycznych urządzeń zasilających do licznika, bywa czasami długa i wyczerpująca. Pierwsze formalności związane z dostarczeniem prądu do posesji rozpoczynają się najczęściej jeszcze przed przystąpieniem do budowy domu. Jeżeli nie zamierzamy korzystać z agregatu prądotwórczego – jest to wręcz konieczne. Wówczas też należy zawnioskować w zakładzie energetycznym o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci. W warunkach tych dostawca prądu określa między innymi sposób zasilania, miejsce przyłączenia, ulokowanie zabezpieczenia głównego oraz punkt montażu licznika elektrycznego.

Licznik elektryczny na placu budowy

Aby móc korzystać z prądu w trakcie budowy domu, co w dzisiejszych czasach jest nieodzowne – należy zlecić uprawnionemu elektrykowi wykonanie prowizorycznego złącza na słupie, który jest podłączony do linii napowietrznej. Złącze to trzeba zgłosić do zakładu energetycznego, który przeprowadza jego odbiór. Z odbioru zostaje sporządzony protokół, na podstawie którego konstruuje się umowę na dostawę energii elektrycznej. Po jej podpisaniu przez obydwie ze stron – pracownik elektrowni przychodzi na plac budowy i zakłada licznik. Wówczas można zacząć korzystać z prądu i postępować z pracami budowlanymi.

... i po jej zakończeniu

Kiedy budowa zostanie ukończona – na ścianie powstałego budynku montujemy skrzynkę złącza napowietrznego, która musi zostać połączona z rozdzielnicą znajdującą się wewnątrz domu. Połączenia tego może dokonać jedynie elektryk posiadający stosowne uprawnienia. Podobnie rzecz wygląda z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej w budynku. Gdy całość zostanie odebrana przez inwestora – może on ponownie wystąpić do zakładu energetycznego o wykonania przyłącza stałego, z którego będzie korzystał zamieszkując nowy dom. Przyłącze prowizoryczne zostaje wówczas zdemontowane, zakład energetyczny montuje przyłącze stałe, odbiera instalację i jeśli nic nie budzi jego zastrzeżeń – wysyła pracownika z nowym licznikiem elektrycznym. Licznik montuje się obok złącza w specjalnej skrzynce elektrycznej. Warto ją umiejscowić w taki sposób, aby odczyty licznika mogły odbywać się także podczas naszej nieobecności w domu. Zanim jednak pracownik elektrowni zjawi się z licznikiem – należy podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej. W umowie tej określa się warunki dotyczące parametrów technicznych prądu, który będzie dostarczany do gospodarstwa domowego oraz sposób obliczania należności i terminy ich regulowania. Pamiętajmy, że przyłącze jest własnością zakładu energetycznego. Nie mamy prawa w nie ingerować, co jest jednoznaczne z faktem, że za konserwację przyłącza odpowiada zakład energetyczny.

Liczniki jedno i dwutaryfowe

Podpisując umowę z dostawcą prądu należy zdecydować się, czy chcemy korzystać z taryfy jednostrefowej - G11, czy też dwustrefowej - G12. Decydując się na taryfę jednostrefową – za zużytą w ciągu doby energię – będziemy płacić jedną i tą samą stawkę. Taryfa dwustrefowa polega na tym, że wciągu nocy oraz przez kilka godzin w ciągu dnia -  stawka za energię jest tańsza. Należy racjonalnie przeanalizować, która z taryf jest dla nas bardziej opłacalna, bo różnice mogą być znaczne. Przy niższej stawce nocnej – stawka dzienna jest przeważnie wyższa, aniżeli w taryfie jednostrefowej. Jednak użytkownicy liczników dwutaryfowych i tak są przeważnie zadowoleni z ich posiadania. Sprawa jest najbardziej opłacalna dla osób, decydujących się ogrzewać dom energią elektryczną. Oszczędności zauważalne są najbardziej, kiedy zamontowane urządzenia grzewcze mają zdolność magazynowania ciepła. W powyższy sposób działają np. piece akumulacyjne, które można zaprogramować tak, by pobierały energię w godzinach, kiedy jest ona tańsza, a oddawały zakumulowane ciepło, gdy prąd kosztuje więcej.

Zmiana właściciela domu, a licznik elektryczny

Domy oraz mieszkania sprzedaje się przeważnie z zainstalowanym i działającym licznikiem elektrycznym. Sporządzenie aktu notarialnego kupna – sprzedaży nieruchomości nie jest jednoznaczne z dopełnieniem formalności odnośnie dostawy energii elektrycznej do nowo nabytego lokum. W zakładzie energetycznym nadal bowiem figuruje dawny właściciel i to do jego nazwiska przypisany jest licznik. Podczas zawierania umowy nabycia nieruchomości – należy przynajmniej spisać oświadczenie o stanie licznika na dzień przekazania domu, czy mieszkania. Lepiej jednak jeśli treść ta znajdzie potwierdzenie w akcie notarialnym. Wówczas nie powinno być problemu, kiedy zechcemy podpisać
z zakładem energetycznym umowę we własnym imieniu. Wszyscy dostawcy wymagają do powyższego celu – przedstawienia aktu własności lub dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania nieruchomości oraz dowodu osobistego. Niektórzy z nich jednak mogą żądać dostarczenia jeszcze innej dokumentacji. Obyczaje zależą od sprzedawcy oraz rejonu kraju, w którym on funkcjonuje.
W jednym z zakładów energetycznych żąda się np. przedstawienia formularza rozwiązania umowy przez zbywającego nieruchomość, a jeszcze w innym – wręcz osobistej obecności zbywającego
w zakładzie. Aby uniknąć niepotrzebnej nerwówki – najlepiej dopytajmy o wszystko przez sporządzeniem umowy kupna – sprzedaży nieruchomości. Niektóre instytucje wciąż bowiem kierują się zasadą, że klient to petent, a ten zawsze powinien według nich - posiadać przy sobie grubą teczkę z dokumentami.

Podliczniki – zakładać, czy nie zakładać?

Montaż podlicznika energii elektrycznej wymaga rozdzielenia instalacji i spisania oddzielnej umowy
z zakładem energetycznym. Musimy pamiętać, że jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej
i nie posiadamy koncesji na sprzedaż energii – nie mamy prawa do jej odsprzedawania osobom trzecim. Tak wygląda kwestia montażu podlicznika w istniejącej instalacji elektrycznej, która posiada normalny licznik. Formalne z zgodne z prawem załatwienie podlicznika np. w wynajmowanym jedynie częściowo domu to wydatek rzędu tysiąca złotych, a niekiedy nawet kilku tysięcy. Wliczane są w to koszty projektowe oraz koszt licznika i rozdzielenia instalacji. Jest to dość wysoka suma
i zdecydowanie bardziej opłaca się poprawnie skonstruować umowę najmu i wystąpić o drugi licznik w domu. Podliczniki stosuje się raczej nieformalnie – dla informacji o zużyciu energii przez obydwu jej odbiorców. Jeśli stosunki pomiędzy odbiorcami są poprawne – to taka forma kontroli własnego zużycia energii jest wystarczająca. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczając się za energię elektryczną na podstawie podlicznika -  rozliczamy się jedynie z osobą, na której nazwisko formalnie figuruje licznik. Dla zakładu elektrycznego jesteśmy klientem – widmo, o którego istnieniu nie ma on pojęcia. Jeśli zechcemy cokolwiek tam załatwić - zostaniemy odesłani do domu z przysłowiowym kwitkiem. Rozliczając prąd w ten sposób nie dojdziemy także swoich praw na drodze sądowej. Z tych też powodów przeważnie bardziej opłacalne jest wystąpienie do elektrowni o przyznanie technicznych warunków drugiego przyłącza i montaż zupełnie oddzielnego licznika. W tym przypadku także w grę wchodzi rozdzielenie instalacji, którego koszty trzeba pokryć samodzielnie, ale podpisanie umowy ze sprzedawcą prądu jest wiążące zarówno dla nas, jak dla niego. Wszelkie formalności możemy załatwić sami, jak również mamy prawo domagać się odszkodowań od sprzedawcy energii, jeśli nie wywiąże się on z warunków umowy.

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: wisegeek.com, Wikipedia, freeimages.co.uk

Polecamy Ci również

Zobacz także