Kotły z zamkniętą komorą spalania - instalacje

Kotły z zamkniętą komorą spalania - instalacje

Jeszcze do niedawna w Polsce najczęściej montowanymi w pomieszczeniach mieszkalnych urządzeniami grzewczymi były kotły typu „B”- z otwartą komorą spalania. Obecnie coraz większy udział w ofercie producentów kotłów zajmują kotły typu „C”
z zamkniętą komorą spalania.

Przyczyną tego jest coraz większe zaawansowanie techniczne kotłów z zamkniętą komorą spalania, wysoka efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Poza względami technicznymi i ekonomicznymi zastosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania jest najskuteczniejszą metodą eliminacji ryzyka zaczadzeń i poprawy komfortu użytkowania.

Kotły z zamkniętą komorą spalania są zazwyczaj wyposażone w wentylator znajdujący się w części powietrznej lub spalinowej. Dzięki układowi wentylatorowemu, możliwe było zastosowanie nowego typu kominów tj. przewodów powietrzno-spalinowych odprowadzających spaliny i jednocześnie dostarczających do komory spalania odpowiednią ilość powietrza, co praktycznie uniezależniło pracę kotła od konieczności pobierania wymaganej ilości powietrza spalania z mieszkania, tym samym ograniczając straty z tytułu wentylacji.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych mieszkańców (w tym także eliminacji czynników alergotwórczych) bardzo istotny jest fakt, iż nowoczesne urządzenia tego typu charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną (wstępne podgrzewanie powietrza w przewodzie powietrzno-spalinowym, wysokosprawne wymienniki ciepła, dostosowanie ilości pobieranej wody do potrzeb użytkownika). Skutkuje to znacznym obniżeniem zużycia gazu, co korzystnie wpływa na koszty eksploatacji oraz efekty ekologiczne (mniejsza emisja spalin do atmosfery). Inną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania gazu w budynkach,
w których z uwagi na istniejące rozwiązania układów wentylacyjnych oraz odprowadzania spalin,
w świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne stosowanie grzejników wody z otwartą komorą spalania.

Klasyfikacja
Urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania można podzielić na dwie podstawowe grupy konstrukcyjne :

  • kotły pracujące bez kondensacji, oraz
  • kotły kondensacyjne.

Charakterystyczną cechą kotłów  kondensacyjnych jest ich wysoka sprawność (dochodząca nawet do stu kilku procent), uzyskiwana dzięki odzyskowi ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Przy odpowiedniej konstrukcji wymiennika ciepła i niskiej temperaturze wody powracającej z układu grzewczego i wpływającej do kotła uzyskuje się częściowe, a nawet prawie całkowite wykroplenie pary wodnej ze spalin. Dzięki temu sprawność kotła odniesiona do wartości opałowej przekracza 100 %, co wynika z relacji ciepła spalania do wartości opałowej, która dla różnych rodzajów gazów wynosi 1,09 - 1,13 (dla gazu ziemnego wysokometanowego ok. 1,11).

Sprawność kotła kondensacyjnego nie jest stała i zależy od temperatury wody dopływającej do kotła (im niższa tym lepiej), która decyduje o strumieniu masy skraplającej się pary ze spalin. Dlatego też wspomnianą wysoką efektywność energetyczną dla tego typu urządzeń uzyskuje się jedynie w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych. Urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania pracujące bez kondensacji nie są wyposażone w układy odzysku ciepła ze spalin, dlatego spaliny posiadają praktycznie taki sam skład i parametry, jak kotły atmosferyczne.

kotły kondensacyjne


Sposoby doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin do urządzeń typu C; 
rys 1 - przewód współosiowy (WSPS), rys.2 – układ rozdzielny (SPS).
Odprowadzanie spalin

Z punktu widzenia instalacji odprowadzenia spalin kotły kondensujące i tradycyjne mają odmienne konstrukcje. W kotłach pracujących bez kondensacji układ spalinowy należy tak zaprojektować, aby skropliny pojawiające się w przewodach spalinowych odprowadzić przed kotłem (elementy odkraplające), nie dopuszczając do przedostania się kondensatu do jego wnętrza. Przeciwnie, dla kotłów kondensacyjnych powstający kondensat w przewodach spalinowych sprowadza się na powrót do kotła. 
Poza tą podstawową różnicą układy spalinowe dla kotłów kondensacyjnych i tradycyjnych są dość podobne. W obu przypadkach doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin realizuje się przewodami nadciśnieniowymi o szczelności minimum 200 Pa, wykonanymi z materiałów niepalnych. Szczelność połączeń poszczególnych elementów gwarantują uszczelki elastomerowe.

Spaliny i powietrze do kotłów odprowadza się:

  • współosiowymi przewodami powietrzno-spalinowymi (WSPS),
  • rozdzielnym systemem powietrznym i spalinowym (SPS).

Systemy powietrzno-spalinowe możliwe są do zastosowania zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i budynkach wielokondygnacyjnych. Dzięki nadciśnieniu jakie wytwarza zamontowany w kotle wentylator w celu usunięcia spalin z komory spalania nie jest już konieczne korzystanie z tradycyjnych kominów, które pracują na zasadzie ciągu naturalnego. Zastosowanie takiego systemu odprowadzania spalin umożliwiło znaczne zmniejszenie średnic przewodów spalinowych do średnic 60-80 mm, dając projektantom nowe możliwości rozwiązywania konstrukcji kominów.

 

Oceń artykuł
3,54 / 24 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także