Kompaktowe węzły cieplne w budownictwie mieszkaniowym

Kompaktowe węzły cieplne w budownictwie mieszkaniowym

W nowoczesnych budynkach wielorodzinnych projektanci coraz częściej decydują się na zastosowanie węzłów cieplnych jako źródła zaopatrzenia w ciepło i świeżą wodę. Na zachodzie jest to już standardem.

W Polsce takie rozwiązania powoli zyskują na popularności. Węzły cieplne TacoTherm Dual Piko firmy Taconova pozwalają zdecydowanie uprościć projekt oraz montaż. Z punktu widzenia inwestora lub administratora budynku główną zaletą są niskie koszty eksploatacji. Mieszkańcy również odnoszą dzięki omawianej technice systemowej konkretne korzyści w postaci komfortu dostosowania ciepłej wody do aktualnego zapotrzebowania z możliwością indywidualnej regulacji zasilania ciepłem.
Doskonałym przykładem tego typu rozwiązania jest nowy budynek Living East w miejscowości Erlangen, w którym znajduje się 28 mieszkań o powierzchni od 30 do 134 m². Poszczególne lokale są zasilane przez kompaktowy węzeł ciepła i świeżej wody ciepłej. Przy realizacji obiektu specjalistyczna firma wykonawcza zastosowała mieszkaniowe węzły cieplne TacoTherm Dual Piko firmy Taconova.

kompaktowy węzeł cieplny

Usytuowana w piwnicy rozdzielnia ciepła dla 28 mieszkań rozprowadza medium tylko trzema ciągami. Rozgałęzienia w studzienkach instalacyjnych poszczególnych części budynku obejmują każdorazowo dopływ i odpływ wody grzewczej oraz ciąg zimnej wody pitnej do węzłów znajdujących się w mieszkaniach. Węzły zawierają kompletne wyposażenie instalacyjne do dystrybucji ciepła grzewczego oraz decentralnego, higienicznego podgrzewania wody pitnej. W budynku w stanie surowym mieszkaniowe węzły cieplne nie przeszkadzają w dalszych pracach, gdyż moduły instalacyjne w standardowych szafkach instalacyjnych o głębokości zaledwie 110 mm ukryto w ściankach działowych suchej zabudowy o grubości 120 mm. „Dla nas węzły mieszkaniowe stanowią wyraźną zaletę głównie ze względu na łatwy montaż. Prefabrykowane rozwiązania systemowe oznaczają dużą oszczędność czasu. Jednocześnie realizujemy w ten sposób doskonałe, higieniczne zaopatrzenie w ciepłą wodę, gdyż woda pitna w mieszkaniach jest podgrzewana stosownie do potrzeb na zasadzie przepływowej“ – wyjaśniają przedstawiciele firmy, która wykonywała instalacje.

Uproszczenie instalacji

Living East to przykład obiektu zasilanego z sieci ciepłowniczej miasta Erlangen, dostarczającej moc cieplną 130 kW. W celu optymalizacji poboru ciepła i pokrycia obciążeń szczytowych w węźle ciepłowniczym przewidziano zainstalowanie zbiornika buforowego o pojemności 1000 litrów. Zarówno obwody grzewcze jak i przygotowania wody ciepłej są zasilane temperaturą wynoszącą na dopływie 70°C, natomiast układ grzewczy został zaprojektowany do temperatur systemowych 70/55°C. W każdym węźle regulacja temperatury do poziomu systemowego, odpowiedniego dla ogrzewania podłogowego odbywa się przy pomocy 3-drogowego zaworu mieszającego. W związku z tym do podłączenia się do węzłów mieszkaniowych są potrzebne tylko trzy ciągi, dzięki czemu potrzebujemy mniej miejsca w studzienkach instalacyjnych. Zespół systemowy w poszczególnych mieszkaniach jest umieszczony dyskretnie w zabudowanej szafce rozdzielczej o głębokości 110 mm.

Na tym, że do pomiaru zużycia wody pitnej nie jest potrzebny licznik w zabudowie podtynkowej, zyskuje nie tylko estetyka obiektu. W węzłach mieszkaniowych zintegrowano armaturę odcinającą i służącą do pomiaru zużycia ciepła grzewczego oraz wody pitnej. W przewidzianych do tego celu modułach zabudowy mogą być stosowane typowe liczniki wody ciepłej i zimnej. Dalszym uproszczeniem dla administracji budynków jest brak konieczności stosowania liczników wody ciepłej. Dzięki decentralnemu podgrzewaniu wody pitnej wystarczy pomiar ilości zużytej wody zimnej, gdyż ciepło grzewcze zużywane do podgrzewu wody pitnej jest rejestrowane przez licznik ciepła.

Uproszczone projektowanie zasilania w ciepłą wodę

Do podgrzewania wody pitnej w systemie przepływowym punkty transferu wykorzystują wydajne urządzenia przenoszenia ciepła. Minimalizuje to czynniki ryzyka w zakresie higieny wody pitnej, co jest istotne z punktu widzenia zarówno projektanta i wykonawcy, jak i operatora instalacji. W przypadku tej wielkości obiektów centralne zasilanie w wodę ciepłą z cyrkulacją generuje znaczne koszty, zwłaszcza dla długich i silnie rozgałęzionych tras przewodów. Jeśli chodzi o zachowanie maksymalnego dopuszczalnego spadku temperatury w nitkach cyrkulacji dużych instalacji wody ciepłej wymaga to precyzyjnych obliczeń i dokładnego wyregulowania. Praktyka pokazuje natomiast, że zbędne stają się wielokrotne regulacje dodatkowe w celu uzyskania stabilnych wartości zadanej temperatury. W przypadku decentralnego przepływowego podgrzewu wody pitnej eliminowane jest ponadto kryterium niezbędnych działań według DVGW W 551, gdyż nie występuje tu podgrzewanie wody pitnej ze zbiornikiem/bojlerem.

Komfortowe zasilanie w ciepło i ciepłą wodę

Mieszkańcy budynku odnoszą dzięki omawianej technice systemowej korzyści w postaci komfortu dostosowania ciepłej wody do aktualnego zapotrzebowania z możliwością indywidualnej regulacji zasilania ciepłem. Podgrzewanie wody pitnej w systemie przepływowym odbywa się bezpośrednio na przyłączu czerpalnym, zatem podgrzewana jest tylko pobierana ilość o żądanej temperaturze. W ten sposób zapewniamy zarówno skuteczną ochrona przed legionellą jak i przed oparzeniem, gdyż woda pitna musi być podgrzewana tylko do żądanej temperatury czerpania. Regulator różnicy ciśnień stosowany w węzłach TacoTherm Dual po stronie grzewczej zapewnia stałą temperaturę pobieranej wody ciepłej także przy wahaniach ciśnienia w rozdzielni grzewczej. Dla indywidualnego zasilania w ciepłą wodę w każdym mieszkaniu istnieje możliwość dostosowania temperatury do wymagań użytkownika na dopływie ogrzewania.

kompaktowa konstrukcja mieszkaniowych węzłów cieplnych TacoTherm Dual zapewnia oszczędność miejsca dzięki instalacji w ściance działowej
mieszkaniowe węzły cieplne zabudowane w 28 mieszkaniach nowo budowanego obiektu Living East w Erlangen zapewniają odpowiednie do potrzeb dostarczanie ciepła oraz higieniczne podgrzewanie wody pitnej
zainstalowane w obiekcie Living East mieszkaniowe węzły cieplne składają się z obiegowego modułu grzewczego (u dołu) oraz modułu świeżej wody ciepłej do podgrzewania wody pitnej na zasadzie przepływowej (u góry)
mieszkaniowe węzły cieplne oznaczają zainstalowanie w jednostce mieszkaniowej wszystkich elementów regulacji i armatury odcinającej, jak również liczników ciepła i wody w centralnym punkcie kompaktowej jednostki systemowej
podłączenie głównych przewodów grzewczych kondygnacji, dopływowych i odpływowych (po lewej) oraz zimnej wody pitnej (po prawej) odbywa się od dołu do przygotowanych przejściówek przyłączowych

Warto również wspomnieć, że przepływowe podgrzewanie wody pitnej zapewnia ciepło grzewcze także w okresach przejściowych między porami roku. Ta cecha zdecydowanie wpływa na komfort mieszkania i może podwyższać atrakcyjność nieruchomości, gdyż w znacznej części domów wielorodzinnych ogrzewanie w okresach małego obciążenia jest ze względów oszczędnościowych często wyłączane.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Viega, Taconova

Polecamy Ci również

Zobacz także