Kominek z płaszczem wodnym - elementy zabezpieczające

Kominek z płaszczem wodnym jest rozwiązaniem ekonomicznym, ekologicznym
i praktycznym. Instalacja łącząca go z centralnym ogrzewaniem domu oraz podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej przyczynia się do oszczędności w rachunkach, a jednocześnie kominek nie traci swych walorów estetycznych.

Ogrzewanie wody następuje w tym przypadku poprzez spaliny. Instalacje są wydajne, choć moc cieplna tego rodzaju kominków nie jest stała, a zależna od ilości znajdującego się w palenisku paliwa oraz fazy jego spalania. Trzeba też pamiętać, że podobnie jak w przypadku instalacji c.o. zamkniętej, tak i w tego rodzaju instalacjach może pojawiać się problem niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wody. W jednym i w drugim przypadku należy poczynić kroki, aby nie dopuścić do katastrofy, jaką może nieść z sobą nadmiernie wysokie ciśnienie wody w instalacji.

Skąd ten wzrost?

Przyczyną wzrostu ciśnienia jest nadmierny wzrost temperatury wody. Kiedy instalacja kominka
z płaszczem wodnym współpracuje z innym kotłem, niepożądane zjawisko może powodować np. brak prądu. Dzieje się tak ponieważ krążenie wody w obiegu kotła jest wymuszane przez pompę, którą zasila energia elektryczna. Gdy zabraknie energii zasilającej – układ przestaje działać,
a ciepło wytwarzane w kominku z płaszczem przestaje być odbierane przez wymiennik ciepła. Wówczas właśnie temperatura wody w obiegu kominka wzrasta, a wraz z tym wzrostem, następuje wzrost ciśnienia w instalacji.

Wymiennik chłodzenia awaryjnego

W kominkach zasilanych paliwem stałym szybkie gaszenie, czy rozpalanie płomienia jest niemożliwe i niewykonalne. Dlatego też regulacja temperatury wody w przypadku takich instalacji musi być automatyczna. W powyższym celu montuje się wewnątrz wodnego wymiennika ciepła – wymiennik chłodzenia awaryjnego. Należy do niego doprowadzić zimną wodę z wodociągu lub studni.
W sytuacji, kiedy nastąpi wzrost temperatury wody podgrzewanej – zawór termostatyczny otworzy dopływ wody zimnej do wymiennika ciepła i tym samym temperatura w obiegu obniży się. Wymiennik chłodzenia jest uruchamiany, kiedy temperatura wody przekroczy 95 stopni Celsjusza. Ponadto warto jest stosować awaryjne zasilanie pompy. Taki system składa się z akumulatora oraz układu elektronicznego, który uruchamia się automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Po ponownym pojawieniu się napięcia – akumulator ładuje się także w sposób automatyczny.

Otwarte naczynie wzbiorcze

Mowa jest o zbiorniku, który instaluje się ponad najwyższym punktem instalacji. Naczynie wzbiorcze nazywane bywa również przelewowym lub wyrównawczym, a jego obecność wpływa skutecznie na obniżenie nadmiernego ciśnienia w systemie grzewczym zasilanym kominkiem z płaszczem wodnym. Naczynie wyrównawcze musi być otwarte, aby mogło z niego uchodzić powietrze. Kiedy woda
w instalacji jest zimna nie jest ono wypełnione nią do końca. Gdy zostaje podgrzana – nadmiar trafia do naczynia, a ciśnienie w instalacji nie wzrasta. Jeśli zbiornik jest prawidłowo dobrany pod względem jego wielkości, a instalacja funkcjonuje sprawnie – nigdy nie powinno dojść do przepełnienia się naczynia wzbiorczego. Jednak gdyby nawet się tak stało – to zbiornik posiada rurę przelewową, poprzez którą nadmiar wody zostanie odprowadzony do kanalizacji. O pojemności naczynia wzbiorczego mówi jedna z Polskich Norm. PN-91/B-02413 nakazuje również stosowanie określonej średnicy rur, które łączą naczynie z instalacją. Dopuszczalna minimalna średnica tych elementów to 25 mm, co zwykle jest wystarczające dla instalacji ze źródłem ciepła o mocy do 30 kW. Naczynie wzbiorcze można dokupić oddzielnie, choć coraz większa część producentów wkładów kominkowych z płaszczem wodnym dołącza do nich również niezbędne elementy zabezpieczające instalację.

Sterowanie pracą kominka

Regulacja wydajności pracy kominka z płaszczem wodnym może odbywać się na trzy sposoby. Pierwszym z nich i zarazem najprostszym, ale też najmniej precyzyjnym trybem regulacji jest tryb ręczny. Polega on oczywiście na zmniejszeniu lub zwiększeniu intensywności palenia się w kominku poprzez regulację dopływu powietrza do spalania lub zmianę intensywności ciągu kominowego.
W powyższym celu należy przymknąć lub otworzyć ruchomą klapę, umieszczoną na wylocie spalin. Jednak tę metodę sterowania pracą komina trudno jest uznać za wygodną lub nowoczesną. Dlatego też niektórzy użytkownicy kominków z płaszczem wodnym uzupełniają sterowanie ręczne
w dodatkową regulację półautomatyczną. Taka regulacja polega na sterowaniu pracą pomp wymuszających obieg wody w instalacji. Kiedy woda podgrzewana przez kominek osiągnie wymaganą przez użytkownika temperaturę – pompa włącza się. Gdy natomiast temperatura wody spadnie poniżej tej wartości – pompa wyłącza się. Jednak dla wielu użytkowników i ta metoda regulacji kominkiem nie jest w pełni satysfakcjonująca. Najwięcej możliwości daje bowiem pełne zautomatyzowanie sterowania kominkiem. Dlatego też nowoczesne urządzenia grzewcze wyposaża się w elektroniczne sterowniki, które samodzielnie regulują pracą kominka. Automatyczne sterowanie procesem spalania jest jednocześnie skuteczną metodą na obniżenie temperatury,
a tym samym i nadmiernie wysokiego ciśnienia wody w instalacji kominka z płaszczem wodnym.

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: midwestfireplaces.com

Polecamy Ci również

Zobacz także