Komin do kominka (cz. II)

Komin do kominka (cz. II)

Każde urządzenie grzewcze musi być wyposażone w odpowiedni system odprowadzania produktów spalania. Dotyczy to także kominków.

komin do kominkaTrudno jednak bez szczegółowych analiz zdefiniować, co to znaczy „odpowiedni”, szczególnie, gdy mamy do czynienia z wieloma rodzajami urządzeń grzewczych oraz różnymi postaciami paliw.
Kontynuując przegląd zasadniczych funkcji, jakie powinien posiadać dobry tj. trwały i bezpieczny komin, przeanalizujemy kolejne jego cechy.

Przeczytaj: Komin do kominka - część I

3. Odporność komina na działanie produktów spalania
Jeszcze kilka lat temu kominki były traktowane głównie jako element architektury wnętrza. Stanowiły ozdobę salonu lub pełniły co najwyżej funkcję dodatkowych urządzeń grzewczych stosowanych w okresach przejściowych. Nie przejmowano się zbytnio sprawnością energetyczną  kominka czy emisją zanieczyszczeń - bardziej istotna była jego wydajność i wpływ na klimat i komfort pomieszczenia. Obecnie na rynku kominkowym - o czym wspominaliśmy w pierwszej części artykułu - pojawiło się wiele rozwiązań, które skłaniają do szerszego spojrzenia na tę grupę produktów.

Różnorodność typów kominków sprawia, że nie ma uniwersalnego rozwiązania systemu odprowadzania spalin. Tak jak w przypadku kotłów, by prawidłowo dobrać komin należy przeanalizować warunki pracy oraz rodzaj i jakość stosowanego paliwa. W zależności od tych parametrów można zastosować następujące rozwiązania konstrukcyjne kominów:

a) tradycyjne kominy, murowane z cegieł lub prefabrykatów z wymurówką cementową,
b) kominy z prefabrykowanym wkładem kominowym stalowym,
c) kominy prefabrykowane z wkładem kominowym ceramicznym,
d) prefabrykowane kominy zewnętrzne.

Kominy tradycyjne, murowane

Mogą być stosowane w tradycyjnych kominkach, gdzie produktem spalania są tzw. spaliny suche. Oznacza to, że spaliny na wyjściu z kominka mają na tyle wysoką temperaturę, że w trakcie przepływu przez komin nie wychłodzą się poniżej temperatury punktu rosy (54°C) i nie powodują wykroplenia pary wodnej w nich zawartej w samym kominie. Aby w kominie nie nastąpiło wykroplenie spalin i powstawanie dość agresywnego (szczególnie dla zaprawy cementowej) kondensatu, temperatura spalin na wyjściu z kominka musi być wysoka (z reguły wyższa niż 250°C), paliwo nie powinno być mokre, a materiały komina powinny charakteryzować się dużym oporem cieplnym, co nie doprowadzi do nadmiernego schłodzenia spalin. W praktyce o takich warunkach możemy mówić, gdy eksploatujemy kominki o niewielkiej sprawności energetycznej, opalane wysuszonym drewnem, zaś komin jest umieszczony wewnątrz domu i nie przechodzi przez nieogrzewane pomieszczenia.

W kominku, który jest urządzeniem grzewczym obsługiwanym ręcznie i ma niewielką objętość komory spalania trudno jest zapewnić jednorodne parametry spalania. W tym przypadku należy założyć, że w kominie może okresowo zachodzić zjawisko kondensacji spalin i w związku z tym należy dokładnie sprawdzać stan jego wymurówki. Innym sposobem jest zastosowanie ochronnych wkładów kominowych, które umieszczone w murowanym kominie przejmą funkcję komina.

Kominy z prefabrykowanym wkładem kominowym stalowym
Stalowe wkłady kominowe są najprostszym rozwiązaniem w przypadku remontu istniejących kominów murowanych. Wkłady wykonywane są z wysokogatunkowych stali kwaso- lub żaroodpornych w postaci prefabrykowanych elementów o przekroju okrągłym lub owalnym (nie powodują nadmiernego zmniejszenia przekroju kominów prostokątnych).

Zainstalowanie wkładu kominowego w istniejących kominach jest stosunkowo proste. Po oczyszczeniu starego komina, wykonaniu niewielkiego przekucia w kominie na założenie trójnika, wyczystki i odkraplacza rury można zamontować wkład spuszczając go w dół komina z poziomu dachu. Pamiętać jedynie należy o zaizolowaniu (lub wykorzystaniu gotowych już izolowanych rur) górnej części komina wystającej ponad dachem. Unikamy w ten sposób gwałtownego wychładzania spalin oraz ich skraplania i związanego z tym spadkiem wielkości ciągu kominowego. W praktyce dla zastosowań kominowych stosowane są stale austenityczne gatunków 1.4404 , 1.4301, w tym żaroodporne 1.4828. Stale nierdzewne ferrytyczne np. gat. 1.4571 są jeszcze obecnie w fazie prób eksploatacyjnych i dla odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi nie są zalecane. Z uwagi na specyfikę pracy nie zaleca się więc dla kominków stosowania wkładów kominowych z innych gatunków stali poza austenitycznymi stalami kwasoodpornymi. Inne rodzaje stali można natomiast wykorzystać do wykonania łącznika (czopucha) tj. elementu łączącego komin z kominkiem. Warunkiem stosowania określonego rozwiązania jest zastosowanie się do wskazówek określonych w Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta elementów kominowych oraz zmieszczonych na tych elementach oznakowaniach.
Na rynku istnieją także systemowe rozwiązania dla nowo wznoszonych kominów z wkładami stalowymi tzw. kominy stalowo-ceramiczne. Na komplet takiego komina składają się odpowiednie pustaki stanowiące obudowę komina i odpowiedni wkład ze stali kwasoodpornej dobierany w zależności od rodzaju podłączonego urządzenia grzewczego.

Kominy prefabrykowane z wkładem ceramicznym

Prefabrykowane kominy ceramiczne są najczęściej stosowane w nowo wznoszonych obiektach. Producenci oferują szereg rozwiązań konstrukcyjnych kominów w różnej  kombinacji kanałów spalinowych, spalinowo-wentylacyjnych i wentylacyjnych. W zależności od stosowanego paliwa i rodzaju podłączonego urządzenia grzewczego dobierany jest wewnętrzny wkład ceramiczny odpowiadający warunkom pracy. Komin jest na całej długości izolowany wełną mineralną, a więc zmniejsza się ryzyko wykraplania kondensatu w kominie. Wkład ceramiczny w postaci prasowanego szamotu z odpowiednimi dodatkami w zależności od zastosowanej wersji jest odporny na wysokie temperatury oraz na działanie skroplin (wersja kwasoodporna). Dość duża bezwładność cieplna komina ceramicznego jest zaletą w przypadku odprowadzania spalin z tradycyjnych kominków, gdyż po nagrzaniu komina uzyskuje się dość stabilny ciąg kominowy. Ceramika kwasoodporna ma również lepszą odporność chemiczną na działanie skroplin pochodzących ze spalania zanieczyszczonych paliw (często odpadów domowych) niż kominy wykonane ze stali kwasoodpornych. Komin jednak wymaga dużej precyzji w trakcie montażu, gdyż jego szczelność i trwałość zależy od prawidłowości ułożenia i połączenia specjalnymi zaprawami poszczególnych elementów. Prefabrykowany komin w postaci pustaka obudowy, wełny mineralnej i wkładu ceramicznego stanowi jedną całość - nie można zatem jego elementów wykorzystać do remontu istniejących kominów.

Od niedawna na rynku pojawiły się kominy ceramiczno-stalowe. Kominy te mają wkład wewnętrzny wykonany z elementów ceramicznych izolowanych natomiast obudowę stanowi płaszcz wykonany ze stali kwasoodpornej. To rozwiązanie łączy zalety wkładu ceramicznego oraz łatwości montażu.

Prefabrykowane kominy zewnętrzne

W przypadku gdy nie ma możliwości remontu istniejącego komina jedynym sposobem jest wykonanie komina na zewnątrz budynku. Kominy takie mogą być przymocowane do elewacji budynku, a odpowiednio wykończone stanowić wręcz interesujący element architektoniczny.

Mogą to być zarówno kominy stalowe (płaszcz ze stali kwasoodpornej, miedzianej lub stali malowanych), jak i ceramiczne. Również do zewnętrznej zabudowy mogą być wykorzystywane systemy stalowo-ceramiczne (wkład ze stali kwasoodpornej w obudowie z pustaka) oraz ceramiczno-stalowe (wkład ceramiczny w obudowie stalowej). Zastosowanie komina na zewnątrz budynku jest uzależnione od systemu mocowania do ściany budynku oraz odpowiedniej izolacji cieplnej zabezpieczającej przed wykraplaniem i zamarzaniem kondensatu w kominie. W przypadku umieszczania komina na zewnątrz należy rozwiązać również kwestię odwodnienia komina oraz umieszczenia elementów wyczystkowych i zapewnienia dostępu do jego okresowych inspekcji.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także