Kanały wentylacyjne - informacje ogólne

Kanały wentylacyjne - informacje ogólne

W prawidłowo wykonanej wentylacji (czy to grawitacyjnej czy mechanicznej) bardzo wiele zależy od sprawnego, dobrze dobranego i czystego przewodu. Na rynku przewodów wentylacyjnych stosowanych w "mieszkaniówce" można spotkać kilka sprawdzonych materiałów i technologii wykonania.

przewody wentylacyjneWymagania wobec kanałów wentylacyjnych
Ogólne wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania szczegółowe określają liczne normy. Podstawową normą jest PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (wraz ze zmianą Az3:2000).
Wszystkie wymagania stawiane przewodom wentylacyjnym służą bezpieczeństwu i zdrowiu użytkownika. Po latach zaniedbań w dziedzinie wentylacji zaczynają powstawać i obowiązywać przepisy regulujące te ważne kwestie.

O nazewnictwie
Można spotkać dwie nazwy: kanał wentylacyjny i przewód wentylacyjny. Pojęcia te stosowane są zarówno w odniesieniu do rur instalacyjnych (wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego), jak i przewodu (komina) stanowiącego element konstrukcji (wykonanego z materiałów budowlanych, najczęściej cegły).

kanały wentylacyjneWymagania podstawowe
Kanały wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane na zewnętrznej powierzchni przewodów w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się ognia. Izolacje wymagane są przy prowadzeniu przewodów przez pomieszczenia (przestrzenie) nieogrzewane. Zaleca się wyprowadzanie przewodów nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zawiewaniem, a także prowadzenie obok siebie przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Zabrania się natomiast wykonywania zbiorczego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodów i różnicy temperatur. Przekrój kanałów wentylacji grawitacyjnej powinien wynosić co najmniej 0,016 m², zaś przekrój co najmniej 0,14 m. W kanałach wentylacji mechanicznej wymiary przewodów wynikają z obliczeń przepływów powietrza. Każdy przewód wentylacyjny musi być wyposażony w specjalną kształtkę (rewizję), która umożliwi jego inspekcję i czyszczenie. Przewody wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym muszą też spełniać wymagania dotyczące szczelności: powinny być przewodami o klasie A (normalna szczelność). Wskaźniki szczelności dla tej klasy określone są w normie PN-B-76001:1996 (dotyczy to przewodów wentylacji mechanicznej). 

Przykładowe rozwiązana materiałowe
W budownictwie wielorodzinnym najczęściej stosowane są systemy wentylacji naturalnej. Kanały wentylacyjne są wówczas elementami konstrukcji budynku (najczęściej murowane są z cegły). Podobnie jest w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Niedopuszczalne jest budowanie poziomych odcinków wentylacji naturalnej. Odchylenie od pionu jest możliwe maksymalnie o 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2 m.
W przypadku wentylacji naturalnej, jak i mechanicznej konieczne jest wykonanie odpowiedniej instalacji wentylacyjnej. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań materiałowych. Każda średnica rur uzupełniona jest o asortyment kształtek i złączek (mufy, redukcje, kolana, trójniki) oraz o system mocujący do rur (przede wszystkim obejmy metalowe amortyzowane uszczelkami ze sprężystego tworzywa sztucznego, najczęściej kauczuku).

kanały wentylacyjne metaloweKanały wentylacyjne metalowe
Rury takie produkowane są z blachy: stalowej ocynkowanej, aluminiowo-cynkowej, aluminiowej o podwyższonej odporności termicznej, ze stali nierdzewnej i szlachetnej. Zależnie od materiału blacha może mieć grubość od 0,4 do 1,85 mm (wg danych różnych producentów). Przewody metalowe mogą wystąpić jako przewody gładkie, przewody skręcane spiralnie (tzw. rury spiro) oraz przewody elastyczne.
Przewody gładkie mogą być wykonane jako przewody okrągłe (np. o średnicy 140 mm) lub o przekroju prostokątnym (np. o przekroju 150 x 50 mm). Są popularne jako przewody wentylacji mechanicznej, często są też stosowane jako odcinki poziome wentylacji.

Oceń artykuł
2,90 / 10 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także