Jakość wody w moim mieście - Wrocław

We Wrocławiu większość wody pochodzi z ujęć podziemnych, uzdatnianych przez zakład "Na Grobli". Wody uzdatniane w zakładzie "Leśnica" pochodzą z podziemnych ujęć trzeciorzędowych i zapewniają wodę mieszkańcom okolicznych osiedli.

W Zakładzie Uzdatniania Wody ZUW "Na Grobli" (przy ul. Na Grobli we Wrocławiu) procesom uzdatniania poddawana jest woda pochodząca z ujęć podziemnych (infiltracyjnych). Teren wodonośny (1026ha) to obszar wzdłuż lewego brzegu rzeki Odry, na południowy wschód od Wrocławia. Teren jest objęty ochroną sanitarną.
Woda pobierana jest przez 536 studni, a zapas (rezerwuar) wody gruntowej zapewniają 54 stawy infiltracyjne. Wody te przebywają w gruncie przez kilka tygodni, co poprawia i stabilizuje ich jakość, są one więc wartościowym surowcem do produkcji wody pitnej.

Ujęcie głębinowe wody z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego(128-134 m) znajduje się w Leśnicy, tam też zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody.

Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Wartości podane w tabeli to średnia wartość z pomiarów w II kwartale 2004 r.

wskaźnik norma Wrocław
II kw. 2004
Wrocław Leśnica   
II kw. 2004
barwa [mgPt/dm³] 15 2,20 2,40
mętność [mgSiO2/dm³] 1 0,17 0,30
pH 6,5-9,5 7,7 7,7
przewodność [µS/cm w 20ºC] 2500 601 903
żelazo [mg/dm³] 0,2 0,01 0,05
mangan [mg/dm³] 0,05 0,01 0,02
chlorki [mg/dm³] 250 51,8 87,6
siarczany [mg/dm³] 250 118,5 179,7
azotany [mg/dm³] 50 8,27 2,13
fluorki [mg/dm³] 1,5 268 0,32
twardość [mg/dm³] 60-500 268 360
Oceń artykuł
3,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: MPWiK Wrocław

Polecamy Ci również

Zobacz także