Jakość wody w moim mieście - Warszawa

System warszawski opiera się na trzech strefach zasilania - woda pochodzi z Wodociągu Centralnego, Wodociągu Praskiego oraz Wodociągu Północnego. Mieszkańcy stolicy piją wodę rzeczną (ujęcia powierzchniowe i infiltracyjne), ujmowaną i uzdatnianą za pomocą różnych technologii. Do dziś pracuje zabytkowa stacja uzdatniania - popularne wśród Warszawiaków Filtry.

Wodociąg Centralny dostarcza wodę od 1886 roku.  Głównym jego obiektem  jest Zakład Filtrów Pospiesznych, który oczyszcza wodę pochodzącą z:

  • Ujęcia Zasadniczego Wodociągu Praskiego. Jego podstawą jest znana studnia "Gruba Kaśka" stojąca w nurcie rzeki i ujmująca wodę z dna. Dzięki infiltracji wody przez dno Wisły jej jakość jest lepsza niż wody płynącej w nurcie. Oprócz tego istnieją dwa brzegowe Ujęcia Uzupełniające. Woda jest  napowietrzana, filtrowana na piaskowych filtrach pospiesznych i dezynfekowana dwutlenkiem chloru;
  • czterech ujęć brzegowych.

Drugi ciąg technologiczny oczyszcza wodę pochodzącą z z Osadnika Czerniakowskiego. Woda jest utleniana, poddawana koagulacji i filtrowana. Do procesu dezynfekcji wykorzystuje się, tak jak przy pierwszym ciągu technologicznym, dwutlenek chloru.
Wodociąg Praski jest uzupełniony o Stacje Uzdatniania Wody w Falenicy i Radości.
Wodociąg Północny dostarcza wodę z Zalewu Zegrzyńskiego (ujęcie jest w Wieliszewie). Woda jest uzdatniana w zbiornikach kontaktowych (sedymentacja), wstępnie utleniana ozonem, poddawana koagulacji i filtrowana. Do dezynfekcji jest używany chlor. Woda kierowana jest do Stacji Strefowej w Białołęce Dworskiej, skąd jest rozprowadzana do miasta.

Dane dotyczące  jakości wody wodociągowej pochodzą z października 2004 roku.
Norma, do której odwołuje się zestawienie to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Tabela 1. Wskaźniki mikrobiologiczne (wartości maksymalne)

wskaźnik norma Centralny

Praski

Północny
bakterie typu kałowego 0 0 0 0
bakterie grupy coli 0 0 0 0
Enterokoki 0 0 0 0
Clostridia 0 0 0 0
bakterie w 37ºC 0 2 9 0
bakterie w 22ºC 0 3 2 1

W tabeli zróżnicowane są oznaczenia dotyczące zapachu - wg. podanej normy dopuszczalny zapach to zapach "akceptowalny" (oznaczony jako "akc."), natomiast podane oznaczenie to S - zapach specyficzny bardzo słaby (1) lub słaby (2). Taki sposób oznaczania zapachów (opis zapachu i sześciostopniowa skala) był przez długi czas stosowany przy analizie wody.
Oznaczenie "nw" - nie wykryto informuje, że ilości danej substancji były tak małe, że nie zostały wykryte przez zastosowane metody analizy.

Tabela 2. Wskaźniki organoleptyczne i fizykochemiczne

--- wskaźnik norma Centralny

Praski

Pólnocny
1 barwa mg Pt/dm³ 15 7 4 4
2 mętność [NTU] 1 0,11 0,11 0,14
3 pH 6,5 - 9,5 7,66 7,82 7,24
4 zapach akc. 2S
(chlor)
1S
(chlor)
3S
(chlor)
5 ołów mg/dm³ 0,05 <0,0006 <0,0004 0,0002
6 chrom mg/dm³ 0,05 <0,0005 0,0005 <0,0003
7 rtęć mg/dm³ 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005
8 glin mg/dm³ 0,2 <0,01 - 0,01
9 kadm mg/dm³ 0,03 <0,0001 <0,00003 nw
10 nikiel mg/dm³ 0,02 <0,001 0,0017 0,0017
11 miedź mg/dm³ 2 0,001 0,0040 0,0011
12 arsen mg/dm³ 0,01 <0,002 <0,0005 <0,0005
13 żelazo mg/dm³ 0,2 0,01 0,03 0,01
14 mangan mg/dm³ 0,05 <0,01 0,00 0,01
15 chlor wolny 0,1 - 0,3 0,20 0,43 0,67
16 chlorki mg/dm³ 250 121 148,2 26
17 siarczany mg/dm³ 250 80 74 100
18 amoniak mg/dm³ 0,5 0,02 0,06 0,05
19 azotyny mg/dm³ 0,5 0,004 0,006 nw
20 azotany mg/dm³ 50 8,0 3,53 8,4
21 twardość mg/dm³ 60 - 500 243 261 273
22 utlenialność mg/dm³ 5 2,6 2,94 3,5
23 fluorki mg/dm³ 1,5 0,13 0,16 0,13
24 chloryny mg/dm³ 0,2 0,34 0,36 -
25 chlorany mg/dm³ 0,2 0,08 0,00 -

Tabela 3. Trójhalometany

--- wskaźnik norma Centralny

Praski

Północny
1 chloroform μ g/dm³ 30 0,10 0,57 19,80
2 bromodichlorometan
μ g/dm³
15 0,18 3,1 6,1
3 suma THM μ g/dm³ 150 5,55 36,8 27,80

W tabeli 2. widać przekroczenia wartości dla chloru wolnego, chloranów i chlorynów. Związane jest to z pozostałościami po dezynfekcji związkami chloru. Związki te są stosunkowo łatwe do usunięcia z wody poprzez gotowanie.

ujęcie infiltracyjne - Wodociąg Centralny"Gruba Kaśka" - Wodociąg Praski

zbiornik kontaktowy i chlorownia  Wodociąg Północnyzabytkowy budynek "Filtry"

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: MPWiK Warszawa

Polecamy Ci również

Zobacz także