Jakość wody w moim mieście - Rzeszów

Woda w Rzeszowie  pochodzi z dwóch ujęć powierzchniowych na rzece Wisłok (Zwięczyca I i Zwięczyca II ) oraz z lokalnego ujęcia wgłębnego przy ul. Mazowieckiej. Woda powierzchniowa uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody "Zwięczyca". Modernizacja tego zakładu jest podstawowym elementem programu ISPA pod nazwą "Program kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa”.

Zakład w Zwięczycy został już zmodernizowany i obecnie woda pochodząca z Wisłoka jest poddawana serii procesów gwarantujących dobrą jakość wody. Po dezynfekcji i utlenieniu wstępnym przez ozonowanie woda jest poddawana koagulacji i sedymentacji, a następnie filtracji i jest dezynfekowana chlorem gazowym. Ze względu na "zaawansowany wiek" wodociągów rzeszowskich, wymagana jest duża dawka chloru do dezynfekcji, aby woda nie podlegała zanieczyszczeniu wtórnemu w rurach.

Obecnie trwa dalsza modernizacja zakładu, będąca realizacją  "Programu kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa” (program ISPA). Planowane są następujące zmiany procesu technologicznego:

  • wprowadzenie ozonowanie bezpośredniego;
  • wprowadzenie filtracji węglowej;
  • zmiana sposobu dezynfekcji - z chloru gazowego na dwutlenek chloru.

Wszystkie te działania prowadzą do poprawienia dezynfekcji wody i wysoce skutecznego usuwania z niej zanieczyszczeń typowych dla wód powierzchniowych - substancji koloidalnych i wielkocząsteczkowych odpowiedzialnych za smak, zapach i mętność wody.

Poniżej przedstawione są wyniki badań wody z IV kwartału 2004 r. W tabeli podano wartości minimalne, maksymalne i średnie danego wskaźnika. Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

wskaźnik norma wartość min.

wartość maks.

wartość średnia

barwa mg Pt/dm³ 15 1 3 1
mętność [NTU] 1 0,12 1,30 0,34
pH 6,5-9,5 7,20 7,95 7,66
przewodność μS/cm w 20º 2500 303 470 405
kadm mg/dm³ 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01
ołów mg/dm³ 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01
chrom mg/dm³ 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01
rtęć mg/dm³ 0,001 0,0003 0,0003 0,0003
nikiel  mg/dm³ 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01
miedź mg/dm³ 2 < 0,01 < 0,01 < 0,01
glin mg/dm³ 0,2 0,01 0,20 0,06
żelazo mg/dm³ 0,2 0,00 0,05 0,02
mangan mg/dm³ 0,05 0,016 0,050 0,030
chlorki mg/dm³ 250 13 25 19
siarczany 250 46,5 88,1 62,3
fluorki mg/dm³ 1,5 0,17 0,28 0,21
amoniak mg/dm³ 0,5 0,00 0,08 0,01
azotyny mg/dm³ 0,5 0,002 0,030 0,016
azotany mg/dm³ 50 5,8 11,1 8,2
twardość mg/dm³ 60-500 210 318 276
utlenialność mg/dm³ 5 1,4 3,2 2,1
wapń mg/dm³ - 69,7 86,5 76,6
magnez mg/dm³ 30-125 13,6 20,8 17,3
suma 4THM µg/dm³ 150 3,00 9,63 6,62
chloroform μg/dm³ 30 1,0 7,2 3,6
detergenty anionowe mg/dm³ 0,2 0,009 0,010 0,010
benzo(a)piren µg/dm³ 0,01 0,001 0,001 0,001
Chrom Cr6+  mg/l 0,05 < 0,01 < 0,01

< 0,01

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: MPWiK Rzeszów

Polecamy Ci również

Zobacz także