Jakość wody w moim mieście - Opole

Woda dla Opola pochodzi z czterech ujęć "Zawada", "Grotowice - Utrata", "Groszowice" i "Opole -ul.Oleska". Wszystkie są ujęciami głębinowymi, sięgają zaś kilku poziomów wodonośnych: czwartorzędowe i trzeciorzędowe różnego wieku. Część wód jest na tyle dobrej jakości, że nie wymaga uzdatniania.

Ujęcie wody "Zawada" zabezpiecza większość potrzeb miasta (ok. 65%). Jednocześnie woda ta wymaga uzdatnienia - podziemna woda głębinowa jest zasilana przez wody rzeki Jemielnicy. Z tego powodu pogarsza się jakość ujmowanej wody - konieczny jest proces uzdatniania.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu podaje wskaźniki jakości wód dla studni w różnych punktach poboru w mieście. Dane te pochodzą z II kwartału 2004 roku.
Norma, do której odwołuje się zestawienie to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

W tabeli zróżnicowane są oznaczenia dotyczące zapachu - wg. podanej normy dopuszczalny zapach to zapach "akceptowalny" (oznaczony jako "akc."), natomiast podana wielkość to 1R - zapach pochodzenia naturalnego, roślinny, bardzo słaby (trudno wyczuwalny). Taki sposób oznaczania zapachów (opis zapachu i sześciostopniowa skala) był przez długi czas stosowany przy analizie wody.
Oznaczenie "nw" - nie wykryto informuje, że ilości danej substancji były tak małe, że nie zostały wykryte przez zastosowane metody analizy.

W tabeli zastosowano skróty oznaczające nazwy punków poborów:

 • Wsp - ul. Wspólna
 • Par - ul. Partyzancka
 • Pr - ul. Prószkowska
 • Tel - ul. Teligi
 • Bud - ul. Budowlanych
 • Ryn - Rynek
 • Dam - ul. Dambonia
wskaźnik norma Wsp

Par

Pr Tel Bud Ryn Dam
barwa mg Pt/dm3 15 5 5 5 5 5 5 5
mętność [NTU] 1 1 1 1 1 1 1 1
pH 6,5 -
9,5
7,4 7,4 7,5 7,6 7,5 7,3 7,5
zapach akc. 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R
przewodność μS/cm w 20ºC 2500 548 542 546 656 531 532 542
żelazo mg/dm³ 0,2 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13
mangan mg/dm³ 0,05 nw nw nw nw nw nw nw
amoniak mg/dm³ 0,5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
azotyny mg/dm³ 0,5 0,008 0,007 0,011 0,008 0,007 0,008 0,011
azotany mg/dm³ 50 2,04 2,14 2,10 16,08 1,80 0,79 2,29
twardość mg/dm³ 60-500 300 295 297 303 299 303 271

Skróty użyte w  drugiej części tabeli:

 • Jem - ul. M. z Jemielnicy
 • Lic - ul. Licealna
 • Gro - Groszowice - przepompownia
 • Lub - Luboszyce
 • Prz - Przywory ul. Wiejska
 • Kol - ul. Kolonijna
 • Hub - ul. Hubala
--- wskaźnik norma Jem Lic Gro Lub Prz Kol Hub
1 barwa mg Pt/dm³ 15 5 5 5 5 5 5 5
2 mętność [NTU] 1 1 1 1 1 1 1 1
3 pH 6,5-9,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,8 7,9
4 zapach akc. 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R
5 przewodność
μS/cm w 20°C
2500 705 537 691 413 729 445 442
6 żelazo mg/dm³ 0,2 0,13 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
7 mangan mg/dm³ 0,05 nw nw nw nw nw nw nw
8 amoniak mg/dm³ 0,5 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
9 azotyny mg/dm³ 0,5 0,009 0,006 0,015 0,008 0,010 0,008 0,008
10 azotany mg/dm³ 50 22,10 1,78 27,22 0,78 25,98 8,39 1,03
11 twardość mg/dm³ 60-500 386 320 389 208 384 271 233
Oceń artykuł
4,60 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: WiK Opole

Polecamy Ci również

Zobacz także