Jakość wody w moim mieście - Kielce

Kielce zaopatrywane są w wodę pitną z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Dolinie Białogońskiej, Zagnańsku (12 km od Kielc, w okolicy rośnie słynny dąb "Bartek") oraz indywidualnych studni głębinowych znajdujących się na terenie miasta. W roku 2002 rozpoczęła się eksploatacja nowego ujęcia - Dyminy.

Ze względu na bardzo dobre warunki geologiczne, woda podziemna, w którą zaopatrywane są Kielce, ma znakomitą jakość i nie wymaga procesów uzdatniania! Zaopatrzenie w wodę wygląda następująco:

  • ujęcie Białogon: 52%
  • ujęcie Zagnańsk: 34%
  • studnie awaryjno-wspomagające: 10%
  • ujęcie Dyminy: 4%

Ujęcie Białogon ujmuje wodę z głębokości 80-100 m, z poziomu dewońskiego, za pomocą 15 studni głębinowych. Woda jest na tyle dobrej jakości, że nie wymaga uzdatnienia.

Ujęcie Zagnańsk  składa się z 10 studni głębinowych (aktualnie eksploatowanych jest 9). Głębokość studni wynosi od 87 do 150 metrów. Woda ujmowana jest z utworów triasu, permu i dewonu. Podobnie jak woda białogońska, woda z Zagnańska nie wymaga dezynfekcji - jednakże ze względu na znaczną odległość, którą woda musi przebyć w rurociągach miejskich, dezynfekowana jest podchlorynem sodu.

Studnie awaryjno-wspomagające w liczbie 7 ujmują wodę z piętra dewońskiego (40-110 m)  i nie wymagają uzdatniania ani dezynfekcji.

Ujęcie Dyminy to 4 studnie głębinowych o głębokości około 100 metrów ujmujących wodę z wapieni dewońskich. Woda nie musi być poddawana procesom uzdatniania ani dezynfekcji.

W 1999 r. Biuro "Balneoprojekt" przeprowadziło analizę kieleckiej wody. Badania te wykazały jednoznacznie bardzo dobrą jakość wody. Wyniki tych badań przedstawia tabela. Bieżące analizy, wykonywane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Laboratorium "Wodociągów Kieleckich" (ponad 1000 analiz rocznie), wykazują, że skład wody jest stabilny. Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

wskaźnik norma Kielce - Białogon

Zagnańsk

pH 6,5-9,5 7,78 7,42
magnez mg/dm³ 30-125 8,53 12,20
żelazo mg/dm³ 0,2 0,01 0,04
chlorki mg/dm³ 250 27,90 15,40
siarczany mg/dm³ 150 41,60 45,30
azotany mg/dm³ 50 4,25 4,30
fluor mg/dm³ 1,5 <0,10 <0,10
twardość mg/dm³ 60-500 257,26 203,70
Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Wodociągi Kieleckie

Polecamy Ci również

Zobacz także