Jakość wody w moim mieście - Bydgoszcz

Woda bydgoska jest wodą o dobrej jakości. Badana jest zarówno woda podawana do sieci, jak i woda w sieci wodociągowej. Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Bydgoszczy kontrolowana jest przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy mieszczące się na terenie ujęcia wody "Czyżkówko".

Woda jest podawana do sieci jako woda powierzchniowa z ujęcia  na rzece Brdzie "Czyżykówko" oraz jako woda mieszana - pochodząca z ujęcia "Czyżykówko" i ujęcia wód podziemnych "Las Gdański".  Niewielka ilość wody kupowana jest z Zakładów Chemicznych "Zachem" - jest to ujęcie wody podziemnej.

W przedstawionej tabeli podane są wartości wody znajdującej się w sieci wodociągowej. Przedział wielkości związany jest w tym, że pomiary były wykonywane w różnych punktach sieci.  
Norma, do której odwołuje się zestawienie, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). W rozporządzeniu tym można zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami  oraz warunkami pobierania próbek.

wskaźnik norma Czyżkówko

Czyżkówko
+
Las
Gdański

Zachem
barwa mg Pt/dm³ 15 8-10 5-10 0,1-0,7
mętność [NTU] 1 <0,5 <0,5 1
zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny
żelazo mg/dm³ 0,2 0,02 - 0,06 0,02-0,06 0,0-0,09
mangan 0,05 0,00 0,00 0,00
chlor wolny 0,3 0,02-0,03 0,02 0,0-0,05
chlorki mg/dm³ 250 13-15 29-35 -
amoniak mg/dm³ 0,5 0,05-0,1 0,01-0,1 0,14
twardość mg/dm³ 60-500 193-206 320-426 199
przewodność μS/cm 2500 390-421 820-1000 400
Oceń artykuł
3,50 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: MWiK Bydgoszcz

Polecamy Ci również

Zobacz także