Jakość wody - rozporządzenie

Woda pitna musi spełniać bardzo surowe wymagania. Dlatego przed wybudowaniem studni trzeba przeprowadzić badania wody, która ma być ujmowana w tej studni. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowe publikują wyniki badań dostarczanej wody.

Jak ocenić, czy woda, której wyniki badań znamy jest wodą „dobrą”? Można porównać uzyskane  wyniki z wymaganiami określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
Przedstawiamy wymagania pochodzące z tego rozporządzenia.

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (wg. rozporządzenia)

wskaźnik jakości wody Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody
pobranej w miejscu czerpania przez konsumentów i/lub podawania
wody do sieci
liczba bakterii objętość próbki [ml]
Escherichia coli lub bakterie grupy
coli typ kałowy (termotolerancyjne)
0 100
Bakterie grupy coli1) 0 100
Enterokoki (paciorkowce kałowe) 0 100
Clostridia redukujące siarczyny2)
(Clostridium perfringens)
0 100
Ogólna liczba bakterii w 37ºC po 24 h 20 1
Ogólna liczba bakterii w 22ºC po 72 h 100 1

1)Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.
2)Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych. 

Parametry i wskaźniki Dopuszczalne zakresy
wartościX)
Parametry i wskaźniki Dopuszczalne zakresy
wartościX)
A. Wskaźniki fizyczne
Barwa 15 Przewodność
[µS/cm w 20ºC]
25001)
Mętność [NTU] 1 Smak akceptowalny
pH 6,5-9,51) Zapach akceptowalny
B.Wskaźniki chemiczne w mg/l

Amoniak

0,51)2) Magnez 303) - 1253')
Antymon 0,005 Mangan 0,05
Arsen 0,01 Miedź 21)4)
Azotany 501) Nikiel 0,02 0,02
Azotyny 0,5 Ołów 0,05
Bor 1,0 Ołów 0,0255)
Chlor wolny Y)

0,1-0,3

Ołów 0,015)
Chlorki 2501) Rtęć 0,001
Chrom 0,05 Selen 0,01
Cyjanki 0,05 Siarczany 250
Fluorki 1,5 Sód 200
Glin 0,2 Twardość 601)3) - 5001)
Kadm 0,03 Żelazo 0,2

1) Wartość powinna być uwzględniania przy ocenie agresywności korozyjnej.
2) Wody podziemne niechlorowane 1,5 mg/l.
3) Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.
3') Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.
4) Wartość dopuszczalna, jeśli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną
5) Zakresy wartości stosuje się zgodnie z § 12 rozporządzenia.|
X) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
Y) Wartość oznaczana w punkcie czerpalnym u konsumenta.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także