Instalacje elektryczne - koszty remontu

1
Remont instalacji elektrycznej
W starszych budynkach remont instalacji elektrycznej często bywa koniecznością. Stara nie jest przystosowana do obecnych obciążeń.

Instalacje elektryczne są z reguły systemami stosunkowo trwałymi, ale w domach i mieszkaniach starszej generacji – domagają się remontu lub całkowitej wymiany.

Nie wolno nam zapominać, że przestarzała lub wadliwie wykonana instalacja elektryczna stanowi zarówno zagrożenie pożarowe, jak i ryzyko bezpośredniego porażenia prądem. Stare przewody często nie wytrzymują aktualnych obciążeń i dochodzi wówczas do prawdziwych dramatów, niosących ofiary w ludziach. Wprawdzie takie sytuacje najczęściej mają miejsce w starych kamienicach wielorodzinnych, ale zdarza się też, że do nieszczęśliwych wypadków dochodzi w domach jednorodzinnych. Zatem w trosce o życie i zdrowie własne oraz naszej rodziny – instalacje elektryczne należy co pewien czas remontować.

Podpowiadamy: Ślady kabli na ścianach. Skąd się biorą i co z tym zrobić

Przed modernizacją instalacji elektrycznej

Zanim przystąpimy do remontu, bądź wymiany instalacji elektrycznej – warto przygotować wszystkie dokumenty, które jej dotyczą. Do takich dokumentów należą przede wszystkim opisy montażu obwodów. Dobrze jest, jeśli opisy te zostały uzupełnione fotografiami obrazującymi instalację przed pokryciem jej tynkiem. Potrzebna będzie także dokumentacja powykonawcza, jak również znajomość lokalizacji wyłącznika głównego i zabezpieczeń obwodów. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa powyżej – konieczne jest posiadanie urządzenia wykrywającego przewody w ścianach. Remont starej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej powinien przeprowadzić elektryk, posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Niewielkie usterki można próbować usuwać samodzielnie, ale zawsze należy zachowywać szczególną uwagę, abyśmy nie zostali porażeni prądem. Właśnie podczas pozornie prostych prac, jak chociażby wymiana gniazda elektrycznego – często dochodzi do wypadków. Trzeba też pamiętać, że instalacje elektryczne są instalacjami całkowicie bezpiecznymi, ale tylko pod warunkiem prawidłowego ich użytkowania. Niedopuszczalne jest np. zastępowanie dotychczasowych bezpieczników nowymi, o innych wartościach lub uzupełnianie starych przy pomocy druta, czy gwoździa. Tego rodzaju ingerencje doprowadziły już do niejednego pożaru i utraty dachu nad głową przez niejedną rodzinę.

W trakcie modernizacji instalacji elektrycznej

Decydując się na remont instalacji elektrycznej należy przede wszystkim uwzględnić dostosowanie jej do wzrastającej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną. Trzeba pamiętać, że instalacje projektowane przed wielu laty nie są w stanie przyjąć takiego obciążenia, jak dzisiejsze. Wykonywano je głównie tak, aby były w stanie zasilić domowe żarówki i co najwyżej odbiornik radiowo – telewizyjny. Aktualnie, w każdym domu jest zdecydowanie więcej sprzętów elektrycznych i to głównie ten fakt niesie za sobą konieczność wykonania remontu instalacji. Aby zmodernizowana instalacja była sprawna i bezpieczna konieczne jest zastosowanie odrębnych przewodów neutralnych.

To Cię zainteresuje: Podłączamy lampę. Kostki śrubowe kontra złączki

W przewodach ochronnych nie wolno umieszczać żadnych zabezpieczeń, czy innych aparatów. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe powinny zostać wykonane w taki sposób, aby główna szyna wyrównawcza znajdowała się w piwnicy lub przy rozdzielnicy budynku, a pozostałe w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku porażenia prądem, tj. np. łazienka. W miejscu bezpieczników z wkładką topikową – dobrze jest zastosować wyłączniki nadmiarowe, które zabezpieczą obwody. Modernizacja powinna przebiegać zgodnie z zasadą selektywności zabezpieczeń, zgodnie z którą w razie przeciążenia lub usterki – powinno działać zabezpieczenie, które znajduje się najbliżej miejsca zakłócenia. Jako środek uzupełniający przed porażeniami stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, a kompleksowa ochrona składa się z ochronników o odpowiedniej klasie. Ochronniki te powinny współdziałać z połączeniami wyrównawczymi. Przewody instalacyjne powinny mieć w całej instalacji domu jednorodzinnego żyły z miedzi.

Podczas remontu instalację należy rozdzielić na poszczególne obwody, oddzielne dla oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych pod urządzenia kuchenne i pod urządzenia wymagające posiadania indywidualnych zabezpieczeń. Obwody należy prowadzić w liniach prostych, w sposób równoległy do krawędzi ścian oraz stropów.

Konieczne jest także wykonanie złącza, za pomocą którego pracownicy zakładu energetycznego będą mogli odciąć budynek od zasilania energią. Złącze to musi znaleźć się w miejscu dostępnym dla montera. Jeżeli zasilanie jest kablowe – złącze umieszcza się najczęściej w linii ogrodzenia, po jego zewnętrznej stronie. Natomiast w przypadku zasilania napowietrznego – na zewnętrznej ścianie budynku.

Remont instalacji elektrycznej z głową

Przystępując do remontu instalacji elektrycznej należy brać pod uwagę dwa najważniejsze czynniki. Są to: zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa jej użytkowania, jak i podniesienie komfortu i wygody użytkowników. Warto wiedzieć, że przyłącza napowietrzne są łatwiejsze do wykonania i dużo tańsze od kablowych. Jednak te drugie charakteryzują się większą pewnością w ich eksploatacji. Wykonanie takiego przyłącza warto rozważyć zwłaszcza wówczas, kiedy planuje się zwiększyć moc dostarczaną dotychczas przez zakład energetyczny do naszego domu. Jednak, kiedy linia zasilająca znajduje się np. po drugiej stronie ulicy – przy zmianie przyłącza mogą pojawić się problemy organizacyjne i trzeba liczyć się z wyższymi kosztami remontu. Wykonanie przyłącza kablowego w takiej sytuacji wymaga bowiem rozkopania nawierzchni drogi, na co trzeba posiadać zezwolenie wydane przez odnośny urząd. Należy tutaj zaznaczyć, że o rodzaju przyłącza ostatecznie decyduje dostawca energii.

Czy wiesz: Jak sobie poradzić w czasie awarii prądu w domu

Ewentualnie, wraz z remontem i zwiększeniem mocy – można rozważać zmianę dotychczasowego zakładu energetycznego na inny. Przy takiej okazji warto też zastanowić się nad zmianą taryfy opłat. Przy dużej ilości odbiorników elektrycznych w domu, a zwłaszcza planowaniu zasilania prądem np. ogrzewania podłogowego, czy ogrzewania akumulacyjnego pomieszczeń – zdecydowanie bardziej opłacalne będzie rozliczanie się zakładem energetycznym w strefie dwutaryfowej.

Ponadto w czasie remontu można inwestować w wiele innych, dodatkowych elementów, które poprawią komfort naszego życia. Można np. stać się całkowicie niezależnym od przerw w dostawie energii elektrycznej. W tym celu instaluje się zestaw UPS oraz zespół prądotwórczy. Zaś idąc kolejny krok naprzód można także zamontować niezależne źródło energii elektrycznej, będące przydomową elektrownią wiatrową lub baterią ogniw fotowoltaicznych. Oczywistością jest dostosowanie instalacji elektrycznej do aktualnych potrzeb domowników. Zatem o ilości i miejscu położenia gniazdek, montażu podwójnych gniazd – inwestor decyduje samodzielnie i konsultuje swoje plany z uprawnionym instalatorem.

Ile kosztuje remont instalacji elektrycznej?

Kosztów remontu instalacji elektrycznej w domu nie da się oszacować w sposób jednoznaczny. W każdym przypadku należy liczyć się z cenami materiałów oraz dość drogą w naszym kraju – robocizną. Metr bieżący przewodu elektrycznego nie kosztuje wiele. Jednak zdecydowanie więcej zapłacimy za nowe gniazda, włączniki, bezpieczniki i inne potrzebne akcesoria elektryczne. Koszty robocizny są bardzo zróżnicowane i kształtują się w zależności od regionu kraju oraz od tego, czy nasz dom znajduje się na prowincji, czy w dużym mieście.

Uprawnieni elektrycy podają przeważnie stawkę za tzw. punkt, tj. wyprowadzenie przewodów pod gniazdko, puszkę, wyłącznik, itp. Osobną stawkę należy przewidzieć za ulokowanie w ścianie jednego metra bieżącego kabla elektrycznego. Ta z kolei może być uzależniona od rodzaju ścian, stopnia trudności wykucia w nich potrzebnych rowków, jak również chęci do pracy samego instalatora. Ogólnie rzecz ujmując – nie spodziewajmy się, że w sposób fachowy wyremontujemy instalację elektryczną za kilkaset złotych. Dla średniej wielkości domu jednorodzinnego koszta te mogą kształtować się w granicach kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jest to jednak inwestycja na kolejne długie lata i zapewnienie bezpieczeństwa dla nas samych i naszych rodzin.

Dowiedz się: Jak zaplanować rozmieszczenie gniazdek w domu

Oceń artykuł
2,76 / 33 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Wojciech Lechowski

Polecamy Ci również

Zobacz także