Instalacja elektryczna - sieci TN

Instalacja elektryczna - sieci TN

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny być projektowane, wykonane i eksploatowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Polskiej Normy PN-IEC 60364 ''Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych mogą być wykonywane w różnych układach sieciowych''.

Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem uziemienia obiektów oraz liczbą przewodów wiodących prąd. Układy sieciowe oznacza się kodem literowym. Pierwsza litera ma związek układu sieci z ziemią, druga oznacza sposób połączenia z ziemią części przewodzących urządzeń. Trzecia i czwarta litera określają, czy układ ma wspólny przewód ochronno - neutralny, czy są one rozdzielone.
Oznaczenia liter:
T – ziemia
N – neutralny
I – izolowany
C – łączony
S – rozdzielony

Układ sieci TN
Jest to najbardziej rozpowszechniony układ sieci w sieciach zasilających odbiorców indywidualnych.
W sieci TN przewód neutralny jest bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące odbiorników są połączone z tym punktem:

  • przewodem ochronnym PE, w układzie TN-S,
  • przewodem ochronno - neutralnym PEN w układzie sieci TN-C,
  • przewodem ochronnym PE w części układu i przewodem ochronno - neutralnym PEN
    w części układu.

Układy sieciowe TN-S, TN-C
W nowych i modernizowanych sieciach konieczne jest stosowanie układu TN-S lub TN-C-S. Związane jest to z normą dotyczącą bezpieczeństwa porażeniowego. W tych układach przewód ochronno - neutralny został rozdzielony na przewód ochronny PE i neutralny N. Eliminuje to takie zjawiska jak:

  • pojawienie się napięcia fazowego na obudowach metalowych odbiorników,
  • pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych,
  • odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego.

układ sieciowy TN-S

Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N wykonywane jest w złączu, tablicy głównej lub rozdzielnicy głównej budynku. Punkt podziału powinien być uziemiony, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

Oceń artykuł
4,22 / 9 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także