Instalacja antyoblodzeniowa

Instalacja antyoblodzeniowa - zdjęcie 1Zamarzająca woda na podjeździe do garażu, czy schodach zewnętrznych domu może być niezwykle niebezpieczna. Warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu przed niekontrolowanym poślizgiem, który może skończyć się nie tylko uszkodzeniem samochodu, ale także poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Odśnieżanie zasypanych śniegiem schodów, chodników czy podjazdów jest zajęciem dość uciążliwym. Posypywanie ich piaskiem lub solą, które ma zapobiec ewentualnemu poślizgowi, nie jest najlepszym rozwiązaniem - po dłuższym czasie prowadzi to do powstania uszkodzeń chodnika lub schodów. Także ściany budynków nie są bezpieczne, gdyż zamarzająca woda może spowodować ich uszkodzenia. Dodatkowo używając piasku tworzymy błoto pośniegowe, które później wnosimy do mieszkania.
Rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne pozbycie się śniegu i lodu z podjazdów, chodników i schodów jest elektryczne zabezpieczenie antyoblodzeniowe. Na powierzchniach, gdzie taka instalacja została wykonana nie ma potrzeby odśnieżania i usuwania warstwy lodu. Eliminujemy
w ten sposób ryzyko upadku, a także przedłużamy trwałość podjazdu, chodnika oraz schodów.

Co można zapezpieczyć instalacją oblodzeniową:

  • chodniki,
  • podjazdy,
  • parkingi,
  • schody,
  • rynny,
  • rury,
  • krawędzie dachów,
  • prowadnice bram przesuwnych.

Elementy instalacji

  • przewody grzejne lub maty grzejne (zasilane napięciem jedno lub dwufazowym)
  • regulatory z czujnikami.

Przewody zmiennooporowe i stałooporowe

Przewody stałooporowe pobierają cały czas taką samą ilość energii elektrycznej, zmiennoporowe zaś wydzielają zmienną ilość ciepła, w zależności od temperatury otoczenia. Wykorzystuje się także maty grzejne, które wykonane są z tworzywa sztucznego z zamocowanym na ich powierzchni stałooporowym przewodem grzejnym.

Instalację elektryczną zasilającą system przeciwoblodzeniowy należy bezwzględnie zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Należy również ustawić tabliczki informujące o tym, że pod nawierzchnią znajduje się instalacja pod napięciem!

Kontroler śniegu i lodu

Czujniki lodu wykrywają stan temperatury i wilgotności. Kontroler lodu włącza się w razie potrzeby ogrzewania nadzorowanej powierzchni. Zapobiega też ponownemu oblodzeniu powierzchni.

Czujnik lodu

Jego funkcją jest ocena wilgotności - mierzy oporność przejścia pomiędzy dwiema elektrodami.

Czujnik temperatury

Stosowany jest dodatkowo. Przydatny wtedy, gdy ocenie podlega nie tylko temperatura powierzchni, lecz również temperatura powietrza.

Instalacja antyoblodzeniowa - zdjęcie 2Ogrzewanie dróg, chodników, schodów

Tam, gdzie ułożono system ogrzewania antyoblodzeniowego, śnieg i lód nie stanowią zagrożenia dla osób poruszających się pieszo. Pozwala on uniknąć rozmrażania za pomocą soli oraz odśnieżania. Dzięki temu powierzchnia dróg i chodników, a także ściany budynku są chronione przed zamarzającą wodą. Zmniejsza się prawdopodobieństwo wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią. Systemy mogą być instalowane pod takimi nawierzchniami jak asfalt, beton, płyty chodnikowe, kamienie, piaskowiec. Odpowiednio zaprojektowany system zapewnia czystą i suchą nawierzchnię przez cały okres zimowy.
Układając kable grzewcze pod asfaltem, należy pokryć je warstwą piasku lub betonu. Stanowi to ochronę przed przegrzaniem kabli przez gorący asfalt. Temperatura asfaltu nie może być wyższa niż 130-140°C, a grubość warstwy musi wynosić minimum 5 cm. Kable zalewane bezpośrednio asfaltem muszą być odporne na krótkotrwałe działanie temperatury (nawet do 240°C).

Instalując kable należy uważać, by nie uszkodzić ich przy układaniu nawierzchni. Powierzchnia chodnika, na którym układa się instalację grzejną musi być płaska i wolna od kamieni oraz innych ostrych przedmiotów. Kable powinny znajdować się jak najbliżej płyt. Kable pod nawierzchnią betonową układa się w wylewce betonowej o grubości co najmniej 5 cm. Wylewka powinna spełniać normę PN-86/B-06250.
Zanim wykonana zostanie instalacja na schodach niezabudowanych, należy wykonać ich termoizolację. Zminimalizuje ona wpływ zimnego powietrza na konstrukcję. Na schodach kable układa się równolegle do najdłuższego boku. Przy obliczaniu długości kabla, należy wziąć pod uwagę wysokość stopnia. Przy układaniu kabli w już istniejących schodach, w podłożu należy wykonać bruzdy na kabel grzejny, następnie zalać je wylewką, na której układa się gres lub inny materiał.

Wjazd do garażu

Instalacja wykonana na wjeździe do garażu, ułożona może być na całej jej powierzchni lub tylko w miejscach, gdzie styka się ona z oponami pojazdów. Przy dużym jej nachyleniu, najlepiej jest ułożyć kable na całej szerokości. W tym przypadku zaleca się dodatkowo wykonanie kanału odpływowego, który służy do odprowadzania stopionej wody. Należy również pamiętać, że kanał odpływowy także musi być chroniony przed zamarznięciem. Drugie zaś  rozwiązanie można zastosować w przypadku podjazdów o niewielkiej powierzchni.

Instalacja antyoblodzeniowa - zdjęcie 3Zapobieganie tworzeniu się sopli...

Instalacje antyoblodzeniowe na dachach i rynnach skutecznie likwidują nagromadzony śnieg oraz powstały lód. Zapobiegają tworzeniu się sopli i spadaniu śniegu. Zapewniają drożność rynien, jak również chronią je przed uszkodzeniem. Zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady budynku, spowodowanych oblodzeniem i niekontrolowanym spływem wody.
Kable powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest nagromadzenie śniegu i lodu. Umieszcza się je głównie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnętrznych poszycia dachowego, rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych, a także w pionowych rurach spustowych.

Jak zamontować kabel w rynnie

W typowych rynnach o przekroju okrągłym kabel mocuje się do obrzeży rynien za pomocą taśmy montażowej. Montaż w rynnach spustowych wykonuje się również za pomocą taśmy, jednak należy w tym celu użyć dodatkowo linki lub łańcucha, które pełnią funkcję konstrukcji nośnej. Uchwyty taśmy montażowej instalowane są do łańcucha przy zachowaniu 30-50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi uchwytami.

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aneta Demianowicz

Zdjęcia: Devi, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także