Gazowe urządzenia grzewcze - montaż

kotły gazoweNajogólniej mówiąc gazowe urządzenia grzewcze można montować w pomieszczeniach, które spełniają wszystkie warunki określone w przepisach prawnych oraz zaleceniach producenta.

Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, które spełniają obowiązkowe normy dotyczące wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania. Warunki te określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), w Polskich Normach i przepisach odrębnych oraz instrukcji montażu dołączonej do konkretnego modelu z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Poniżej przedstawione zostały wybrane podstawowe wymagania, jakie należy spełnić przy montażu gazowych urządzeń grzewczych. Dotyczą one urządzeń o mocy nieprzekraczającej 30 kW.

Rodzaj pomieszczenia a rodzaj urządzenia grzewczego
Urządzenia (kotły i podgrzewacze wody) z otwartą komorą spalania nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Ich montaż odbywa się zazwyczaj w kuchni lub wnęce kuchennej, łazience, pomieszczeniu technicznym itp. W pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, mogą być instalowane urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Kotły gazowe mogą być montowane tylko w pomieszczeniach, nieprzeznaczonych „na stały pobyt ludzi”, czyli w takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa nie dłużej niż 4 godziny.

Wielkość pomieszczenia
Wysokość pomieszczenia powinna mieć co najmniej 2,2 m. Wyjątek stanowią tu budynki jednorodzinne, mieszkalne w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesione przed
15 grudnia 2002 r., w których dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m.

Kubatura pomieszczenia, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania nie może być mniejsza niż 8 m³ i nie mniejsza niż 6,5 m³ dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

Wentylacja
W pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe należy zadbać o odpowiednią wentylację. Należy pamiętać o tym, że wentylacja jest zapewniona tylko wtedy, gdy jest nawiew i wywiew powietrza. Pomieszczenie z urządzeniem gazowym musi posiadać umieszczoną pod sufitem kratkę wywiewną o przekroju 200 cm² i niezamykany bezpośrednio z zewnątrz otwór nawiewny o powierzchni 200 cm². Gdy pomieszczenie znajduje się wewnątrz budynku i nie ma ściany zewnętrznej, dopuszcza się wykonanie jednego otworu nawiewnego bezpośrednio z zewnątrz w sąsiednim pomieszczeniu i drugiego otworu między tymi pomieszczeniami (obydwa po 200 cm²). Często wykonuje się również niezamykane otwory w drzwiach (sumaryczny przekrój otworów powinien wynosić 200 cm²).

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć przekrój co najmniej 0,016 m², a najmniejszy wymiar przekroju powinien mieć co najmniej 0,1 m²). Należy pamiętać o tym, że nie wolno stosować indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Nie wolno również stosować mechanicznej wentylacji w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (otwarta komora spalania). Można natomiast zastosować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

 

Oceń artykuł
4,38 / 8 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także