Gazomierze

Za zużycie doprowadzanych do naszych domów i mieszkań mediów musimy rozliczać się
z ich dostawcami. Umożliwiają to liczniki, które muszą spełniać liczne wymagania prawne
i określone przez dostawcę. Szczególnie długa jest lista warunków dla pomiaru zużycia gazu.

licznik gazowy

Gaz, zarówno ziemny jak i płynny, wymaga spełnienia licznych wymogów związanych z bezpieczeństwem instalacji i skutecznością pomiaru. W budownictwie mieszkaniowym, w przypadku gazu ziemnego, rozlicza się jego faktyczne zużycie.

W przypadku gazu płynnego jeszcze do niedawna obowiązywała zasada zakupu gazu w ilości odpowiadającej objętości zbiornika. Obecnie coraz więcej dostawców gazu umożliwia okresowe rozliczenie za faktycznie zużyty gaz.

Gaz ziemny
Do pomiaru zużycia gazu ziemnego służą gazomierze. Każdy odbiorca gazu, rozliczający się według taryfy zmiennej (czyli według rachunków, a nie ryczałtem), musi być wyposażony w takie urządzenie. Forma własności zależy od wielkości zużycia gazu. Odbiorcy indywidualni są zazwyczaj w grupie taryfowej zużywającej do 10 m3/h – w tym przypadku gazomierze są własnością dostawcy gazu. Zatem jego instalacja i konserwacja oraz związane z tym koszty są po stronie dostawcy.

gazomierzJaki gazomierz i gdzie?
Gazomierze dobiera się zgodnie z obliczonym w projekcie instalacji gazowej zapotrzebowaniem danego domu lub mieszkania na gaz. Dla odbiorców indywidualnych najczęściej stosowane są gazomierze miechowe, dużo rzadziej zwężkowe, rotorowe lub turbinowe. Gazomierze instalowane w budynkach powinny odpowiadać pierwszej klasie metrologicznej, poza budynkami – klasie drugiej. O lokalizacji gazomierza, szczególnie w przypadku budownictwa wielorodzinnego, decyduje dostawca gazu (określa te informacje w warunkach przyłączenia). Warto jednak wiedzieć, jakie warunki lokalizacji musi spełniać licznik gazowy. W nowym budownictwie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gazomierz instalujemy:

  • w budynku, w specjalnej szafce wyposażonej w otwory wentylacyjne, a wykonanej z materiału trudnozapalnego – na klatkach schodowych lub ogólnych korytarzach;
  • w budynku, w specjalnym szybie wentylowanym, dostępnym od strony pomieszczeń innych niż mieszkalne;
  • w budynku w wydzielonym, wentylowanym, wyposażonym w otwór okienny pomieszczeniu w piwnicy; wentylacja piwnicy musi być wyprowadzona co najmniej 2,5 m ponad powierzchnię terenu.
    W budynkach gazomierze należy umieszczać na wysokości 0,3 – 1,8 m (licząc od podłogi do spodu gazomierza).
  • poza budynkiem, pod warunkiem umieszczenia urządzenia w wentylowanej szafce. W tej samej szafce powinien się znaleźć kurek główny. Zasadniczo powinno się umieszczać szafkę w odległości 10 m od budynku. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej można przekroczyć odległość 10 m. Szafka może być umieszczona na ścianie budynku (natynkowo), na specjalnym słupku lub na ogrodzeniu.
    Na zewnątrz gazomierze należy umieszczać na wysokości co najmniej 0,5 m (licząc od poziomu terenu do spodu gazomierza).

 

Oceń artykuł
3,83 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także