Fotowoltaika dla firm – globalny trend zawitał do Polski

Fotowoltaika dla firm – globalny trend zawitał do Polski

W sierpniu tego roku polski przemysł doświadczył ograniczeń w dostawach energii elektrycznej spowodowany rekordową suszą i niskim poziomem wody w rzekach, która jest niezbędna do pracy tradycyjnych elektrowni.

W tym samym czasie Niemcy mające podobne do Polski warunki geograficzne, produkowały nadwyżki energii, które eksportowały za granicę. Nasz zachodni sąsiad od 15 lat inwestuje w energię słoneczną, która jest świetną alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii. Fotowoltaika, czyli moduły produkujące energię elektryczną dzięki promieniom słonecznym, od kilku lat przeżywa rozkwit. Dzięki korzystnym zmianom w prawie oraz szybkiemu spadkowi cen instalacji, ta technologia ma szansę zadomowić się w Polsce i wywrzeć pozytywny wpływ zarówno na naszą gospodarkę, jak i stan środowiska naturalnego.

fotowoltaika - moduły produkujące energię elektryczną dzięki promieniom słonecznym fot. RWE PolskaGlobalny boom na fotowoltaikę

W ciągu ostatnich 30 lat ceny modułów fotowoltaicznych spadły o ponad 99%. Używana kiedyś do zasilania satelitów lub boi na oceanie, fotowoltaika jest dzisiaj powszechnym i tanim źródłem energii elektrycznej. Światowym liderem w tej technologii są Niemcy. Kraj ten jako jeden z pierwszych ustanowił korzystne ramy prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej, jak również od początku XXI wieku konsekwentnie inwestuje w jej rozwój. Jednak rzut okiem na światowe inwestycje w nowe instalacje fotowoltaiczne pokazuje, że za kilka lat Chiny, Japonia i USA będą przodowały w tej technologii. Oprócz tych krajów najwięcej w energię słoneczną inwestują kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy oraz Australia i Indie. Według danych Bloomberg New Energy Finance już od 2013 roku na świecie buduje się więcej mocy odnawialnych źródeł energii, niż źródeł konwencjonalnych takich jak elektrownie węglowe, czy gazowe. Bloomberg prognozuje, że ten trend będzie przyspieszał – w 2030 roku inwestycje w nowe moce z odnawialnych źródeł energii będą czterokrotnie większe niż inwestycje w moce konwencjonalne. Energetyka słoneczna ma największy potencjał rozwoju.

Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne

Rozkwit odnawialnych źródeł energii jest pochodną polityki energetycznej realizowanej przez największych konsumentów energii. Ten kierunek rozwoju pozwala uwolnić się od ryzyka związanego z przerwami w dostawach ropy naftowej, węgla lub gazu. Rozwiązaniem tego problemu wcale nie jest podatna na awarie energetyka jądrowa. Wiedzą o tym najlepiej państwa, które z tej technologii już korzystają: Niemcy już w 2011 roku podjęły decyzję o całkowitej rezygnacji z tej technologii, a Francja, Wielka Brytania i Japonia ograniczają udział atomu w koszyku energetycznym na rzecz odnawialnych źródeł energii. Energetyka słoneczna zmniejsza potrzebę importu surowców energetycznych. Dzięki temu państwa ograniczają zarówno ryzyko przerwania dostaw energii, jak i ryzyko finansowe związane z fluktuacją cen surowców energetycznych. Dodatkowo poprawiają swój bilans handlowy. Wraz z upowszechnieniem samochodów elektrycznych, fotowoltaika będzie mogła zastępować także ropę naftową.

Bezpieczeństwo energetyczne dotyczy również systemów dystrybucji energii w obrębie jednego państwa. W przypadku przeciążenia sieci lub awarii tradycyjnych elektrowni, może dojść do ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej, a w najgorszym razie do blackoutu, czyli wyłączeniu energii elektrycznej na danym obszarze. W takich przypadkach straty dla przedsiębiorstw liczone są w milionach. Rozproszona produkcja energii z modułów fotowoltaicznych pozwala na wyeliminowanie również tego ryzyka, gdyż w większości przypadków energia słoneczna jest zużywana przez właściciela instalacji, a jeśli ten produkuje nadwyżkę, to jest ona rozprowadzana przez sieć dystrybucyjną wśród okolicznych odbiorców.

Ochrona środowiska

Fotowoltaika jest jednym z najczystszych źródeł energii. Jest bezemisyjna, przez co pomaga ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie. Wykorzystywana na terenach zurbanizowanych pomaga walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Fotowoltaika ma również przewagę nad innymi odnawialnymi źródłami energii, gdyż nie ingeruje tak mocno w środowisko naturalne, ani krajobraz. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne, w przeciwieństwie do innych źródeł energii, nie posiadają części ruchomych, dzięki czemu są mniej awaryjne, ale również nie wytwarzają hałasu.

Globalne koncerny korzystają z energii słonecznej

Największe firmy świata już dostrzegły potencjał odnawialnych źródeł energii. W energetykę odnawialną, w tym w fotowoltaikę, inwestują globalne koncerny takie jak Google, IKEA, czy Apple. Według magazynu Fortune ze 100 największych światowych przedsiębiorstw już 24 realizuje cele zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim portfelu zużycia energii. Wynika to z jednej strony z korzyści finansowych, które płyną z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – ze względu na brak kosztów zmiennych (paliwa) pozwalają na długookresowe planowanie wydatków na energię. Równie ważnym argumentem za inwestycjami w energetykę odnawialną jest aspekt wizerunkowy. Poszanowanie środowiska naturalnego i walka z globalnym ociepleniem jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Firmy, które inwestują w energetykę odnawialną, polepszają swój wizerunek i wzmacniają relację z partnerami biznesowymi.

Polska – nowe możliwości dla biznesu

Jeszcze do niedawna rozwój fotowoltaiki w Polsce był ograniczony przez niekorzystne ustawodawstwo. Nieuregulowany był status prosumenta, czyli podmiotu będącego równocześnie producentem i konsumentem energii, jak i warunki odbioru nadwyżek energii przez operatora sieci dystrybucyjnej. Ostatecznie po pięciu latach prac legislacyjnych ustawa o odnawialnych źródłach energii weszła w życie w maju 2015 roku. Ustawa wprowadziła taryfy gwarantowane (ang. Feed-in-tarrifs) dla prosumentów, które zapewniają sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w instalacjach o  mocy do 10  kW przez 15 lat po cenie do 75  gr/kWh (groszy za kilowatogodzinę). Dodatkowo uproszczono procedurę budowy tzw. mikroelektrowni, czyli małych instalacji produkujących energię elektryczną jak na przykład instalacje fotowoltaiczne lub przydomowe elektrownie wiatrowe. Jedyny wymagany dokument to zgłoszenie instalacji do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej, który na zaopiniowanie i przyłączenie ma 30 dni.

Niektóre działające w Polsce koncerny energetyczne, jak np. RWE, już teraz oferują klientom biznesowym produkty mające pomóc i zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w fotowoltaikę. Taki pakiet usług zwykle obejmuje dostarczenie całego systemu fotowoltaicznego (moduły, inwerter, konstrukcja), wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie instalacji. Jeśli przedsiębiorstwo zamierza inwestować w instalację o mocy powyżej 200 kW (ok. 800 modułów fotowoltaicznych), wówczas koncern pomaga w uzyskaniu potrzebnej koncesji. Podobne usługi świadczą również małe wyspecjalizowane firmy.

Rewolucję energetyczną czas zacząć

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułu  fotowoltaicznego wraz ze stelażem oraz z  inwertera (falownika). Proces produkcji energii elektrycznej rozpoczyna się w ogniwie fotowoltaicznym, gdzie pod wpływem energii słonecznej powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach odpowiadających sieci publicznej. W dalszej kolejności energia elektryczna jest zużywana bezpośrednio przez właściciela, odsprzedawana do sieci elektrycznej bądź magazynowana w akumulatorze.

Efektywność modułu  zależy m.in. od stopnia nasłonecznienia, położenia instalacji wobec słońca oraz temperatury zewnętrznej. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy słońce pada na moduł  pod kątem 30-35  stopni, co oznacza, że efektywność produkcji energii waha się w zależności od pór roku i ustawienia modułów. Instalacje fotowoltaiczne montuje się przeważnie na dachach budynków, ale jeśli konstrukcja na to nie pozwala, istnieje możliwość instalacji na stelażach bezpośrednio na gruncie. Moduły można instalować praktycznie przez cały rok, warunkiem jest odpowiednia pogoda (brak mrozu, opadów śniegu). Aby zwiększyć efektywność wykorzystania modułów stosuje się tzw. trackery, czyli urządzenia śledzące ruch słońca. Moduły pracują najbardziej efektywnie przy niskiej temperaturze zewnętrznej oraz przy bezchmurnym niebie. Wbrew pozorom, w słoneczne i upalne dni efektywność modułów nie jest największa.

Szacunkowy koszt instalacji o mocy 1 kW (kilowata) wynosi ok. 7 tys. złotych netto.  Cena zależy od jakości i wielkości instalacji, typu konstrukcji montażowej i długości okablowania. Wspomniany wcześniej koncern energetyczny RWE oferuje  kompleksową usługę montażu modułów fotowoltaicznych, których ceny zaczynają się już  od 5,5 tys. pln/kW. Inwestorzy z reguły wspomagają się dotacjami lub niskooprocentowanymi kredytami. Jednym z najbardziej popularnych programów wsparcia jest oferowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska program PROSUMENT. W ramach programu oferowany jest kredyt preferencyjny z oprocentowaniem 1% w skali roku wraz z dotacją w wysokości od 20% do 40% dofinansowania. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 500 tys. złotych.

Inwestycja w bezpieczeństwo i wizerunek

Relatywnie wysokie koszty inwestycji w mikroelektrownię fotowoltaiczną zwracają się średnio po ok. 10 latach. Przy najbardziej optymalnych rozwiązaniach czas zwrotu skraca się do 5 lat. Nie powinno to jednak odstraszać potencjalnych inwestorów. Producenci modułów  fotowoltaicznych deklarują, że żywotność ich urządzeń przekracza 25 lat, a i po tym okresie spadek sprawności nie przekracza 20%. Dla potencjalnego inwestora oznacza to, że mikroelektrownia fotowoltaiczna gwarantuje wieloletni zysk oraz zmniejszenie wydatków na energię. Oszczędność na zakupie energii z sieci odczuwalna jest od razu po instalacji modułów – kiedy tylko świeci słońce, odbiorca konsumuje prąd wyprodukowany przez własną instalację. Biorąc pod uwagę globalne trendy i spadek cen instalacji fotowoltaicznych zapewne za kilka lat elektrownie słoneczne będą w Polsce powszechnym widokiem.

Materiał przygotowany we współpracy RWE Polska

 

Oceń artykuł
5,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: RWE Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także