Dyrektywa ErP – zmiany dla instalatorów

Dyrektywa ErP – zmiany dla instalatorów

26 września 2015 roku wejdzie w życie dyrektywa ErP, wprowadzająca nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej źródeł ciepła i zasobników c.w.u. ErP nakłada nowe obowiązki nie tylko na producentów i dystrybutorów, ale także na instalatorów tych urządzeń.

Czym jest ErP

Dyrektywa ErP (Energy related Products) jest wynikiem zobowiązania się państw członkowskich UE do realizacji programu 20/20/20 mającego na celu przeciwdziałanie tzw. efektowi cieplarnianemu. Oznacza to działania ukierunkowane na 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych; poprawę efektywności wykorzystania energii o 20% i zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu do 20% w terminie do 2020 roku (w stosunku do roku 1990). Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące właściwości produktów zużywających energię i mających wpływ na środowisko. Jej zapisy odnoszą się m.in. do kotłów grzewczych (gazowych, olejowych i elektrycznych), pomp ciepła, urządzeń kogeneracyjnych i zasobników c.w.u.

Zmiana sposobu obliczania sprawności urządzeń grzewczych i wycofanie
mniej sprawnych kotłów

Nowe przepisy określają wymagania dotyczące efektywności energetycznej urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, hałasu (w przypadku pomp ciepła – również poziomu hałasu jednostki zewnętrznej) i izolacji cieplnej (dla zasobników). Dotychczasowa metoda oceny efektywności opierała się na ocenie sprawności urządzenia wyliczanego w odniesieniu do wartości opałowej paliwa. Kotły kondensacyjne wykorzystujące ciepło skroplonej pary wodnej ze spalin, przy tej metodzie obliczeń osiągały wartości sprawności powyżej 100%.
Nowa metoda będzie się odnosić do ciepła spalania paliwa, a dodatkowo będzie uwzględniała zużytą energię np. na straty postojowe lub energię elektryczną zużytą przez kocioł. Liczona w ten sposób sprawność kotłów kondensacyjnych nie przekroczy 100%. Minimalne wymogi dyrektywy ErP dotyczące efektywności energetycznej kotłów odpowiadają poziomowi, który spełnią tylko kotły kondensacyjne i oznaczają praktycznie wycofanie ze sprzedaży konwencjonalnych kotłów gazowych i olejowych. Jedynym wyjątkiem będą kotły z otwartą komorą spalania 1-funkcyjne o mocy maksymalnej do 10 kW i 2-funkcyjne o mocy maksymalnej do 30 kW.

Etykieta produktowa - do mocy 70 kW
Kolejna zmiana wynikająca z dyrektywy ErP to konieczność oznakowania źródeł ciepła o mocy do 70 kW i zasobników do 500 l etykietą efektywności energetycznej. Etykieta, analogiczna do oznaczenia znanego z urządzeń gospodarstwa domowego, ma ułatwić konsumentom ocenę poszczególnych urządzeń pod kątem ich efektywności energetycznej.

Aby dane urządzenie można było oznaczyć klasą sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, musi zostać przebadane w laboratorium badawczym, w celu określenia osiąganej sprawności sezonowej (ɳs). W zależności od tego, jaką sprawność sezonową osiąga urządzenie, przypisywana mu jest określona klasa efektywności energetycznej. Dostępnych jest 9 klas – od A++ do G. W 2019 roku wprowadzona zostanie klasa A+++, a znikną trzy najniższe klasy E, F i G. Jednak dla zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, klasa A+++ pojawi się na etykiecie już we wrześniu 2015 roku.

              opis etykiety dla ogrzewacza pomieszczeń

Etykieta zestawu urządzeń – obowiązek instalatora

Oznakowanie etykietą efektywności energetycznej będzie obowiązywało także
w stosunku do zestawów urządzeń grzewczych. Instalator, montując kompleksowe rozwiązanie grzewcze składające się z więcej niż jednego urządzenia, będzie musiał określić efektywność energetyczną całego systemu. Będzie więc zobowiązany do samodzielnego przygotowania tzw. etykiety zestawu. W przypadku zestawów zdefiniowanych przez producenta – cały pakiet będzie już etykietowany i instalator nie będzie zobowiązany do żadnych dodatkowych czynności w tym zakresie.   

                    opis etykiety dla zestawu z ogrzewaczem wielofunkcyjnym

Dyrektywa ErP

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Katarzyna Laszczak

Źródło: Junkers

Polecamy Ci również

Zobacz także