Drenaż opaskowy - sposób na wodę gruntową

Drenaż opaskowy - sposób na wodę gruntową

Dom podpiwniczony może stwarzać problem, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki (położony powyżej fundamentu piwnicy). W takim przypadku woda może zalewać piwnicę. Rozwiązaniem tego kłopotu jest odprowadzenie wody za pomocą instalacji drenażowej.

poziom wód gruntowychZagrożenie ze strony wody gruntowej
Wody gruntowe to odmiana wód podziemnych zalegających płytko pod powierzchnią terenu. Jeśli okaże się, że tak płytko, jak planowane fundamenty, woda będzie dopływać do budynku. Zagrożenie istniej nawet wtedy, gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu fundamentów. Ponieważ są one zasilane przez opady, ich poziom zmienia się w ciągu roku – latem jest najniższy, a wiosną może się podnieść o ponad metr.
Może to oznaczać stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy. Jej zalewanie wiąże się nie tylko z niedogodnością wypompowywania wody, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla ścian i fundamentów. drenaż opaskowyPoziom wody gruntowej ulega też długookresowym zmianom związanym z warunkami wodnymi i klimatycznymi. Może zostać zagrożona już istniejąca, sucha piwnica.
W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest drenaż – sieć rur uniemożliwiająca wodzie gruntowej docieranie do budynku. Sieci drenarskie ułożone wokół budynku mieszkalnego na poziomie fundamentów noszą nazwę drenażu opaskowego.

Czy drenaż jest potrzebny?
To pytanie powinno pojawić się już na etapie projektu budynku. Odpowiedź mogą przynieść badania geotechniczne – muszą być przeprowadzone równolegle na działce budowlanej i w archiwum hydrogeologicznym.
Dzięki badaniom można dowiedzieć się:

 • jakie jest podłoże (przepuszczalne, nieprzepuszczalne);
 • jaki był najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych;
 • jaka zmienia się poziom wód gruntowych.

Jeżeli:

 • podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry),
 • poziom wód jest niski (woda gruntowa zalega głęboko),
 • poziom wód gruntowych obniża się lub jest stały (podlega rocznym wahaniom),

drenaż nie jest potrzebny.

Jeżeli natomiast:

 • w podłożu są warstwy nieprzepuszczalne (gliny, iły),
 • poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko),
 • poziom wód gruntowych podwyższa się,

drenaż (jeśli nie zmieni się decyzja o podpiwniczeniu domu) jest konieczny.

Jeśli brakuje danych archiwalnych, nie można określić najwyższego poziomu wód gruntowych. Zagrożenie dla piwnicy można wtedy oszacować pośrednio:

 • wg „wizji lokalnej”, czyli na podstawie tego, co dzieje się na sąsiednich posesjach. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w sąsiednich domach piwnice albo są okresowo zalewane, albo nie ma ich w ogóle;
 • wg roślinności – na niezagospodarowanych terenach podmokłych występuje typowa roślinność wodna: trzciny, sitowie, pałki. Na terenach piaszczystych i suchych (co oznacza głębokie zaleganie wód gruntowych) występują najczęściej lasy sosnowe.

Ponieważ zmiany poziomu wody gruntowej są zależne od wielkości opadów, a tym samym nieprzewidywalne, warto budować drenaż opaskowy dla każdego nowo powstającego domu.

Elementy drenażu
Podstawowymi elementami drenażu są:

 • rury drenarskie w zwojach lub sztangach;
 • studzienki rewizyjne narożne;
 • studzienka zbiorcza (główna);
 • kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki).

Oceń artykuł
3,80 / 15 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także