Doprowadzenie instalacji gazowej do domu – formalności, koszty, warunki

2
Gaz
Gaz, choć nie najtańszy, ma wiele zalet. Jego doprowadzenie i podłączenie wiąże się pewnymi formalnościami.

Choć gaz z sieci nie jest najtańszym paliwem opałowym, to gwarantuje wysoki komfort eksploatacji i bezobsługowość pieca c.o. Jednak podłączenie domu do rurociągu nie zawsze jest możliwe, bo w Polsce jest jeszcze wiele obszarów, na których gaz ziemny nie jest dostępny. Jeśli z kolei rurociąg przebiega przez najbliższą okolicę, trzeba dopełnić określonych formalności i ponieść pewne koszty, by móc zacząć korzystać z gazu.

Do domów jednorodzinnych gaz ziemny doprowadza się głównie na cele grzewcze. Wprawdzie jest to paliwo droższe od powszechnie stosowanych paliw stałych, ale też i tańsze np. od energii elektrycznej, gazu płynnego czy oleju opałowego. Dodatkowo biorąc pod uwagę komfort eksploatacji gazu ziemnego (czystość spalania, bezobsługowość kotła, brak konieczności gromadzenia i przechowywania opału), większości użytkowników domów jednorodzinnych zależy na przyłączeniu do sieci gazowniczej. Warto zdawać sobie sprawę, że są sytuacje, w których przyszły odbiorca zobowiązany jest do dopełnienia absolutnego minimum formalności i poniesienia znikomych kosztów, a są i takie przypadki, gdzie sprawy urzędowe ciągną się długimi miesiącami i przyłączenie kosztuje fortunę lub jest w ogóle nieopłacalne. Od czego to zależy?

Sprawdź: Jakie są formalności i koszty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego

Doprowadzenie instalacji gazowej do domu – gazociąg blisko granic działki

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby móc zacząć korzystać z gazu z sieci jest wystąpienie do gazowni z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dostawy i przyłączenia gazowego. Warunki takie można uzyskać nieodpłatnie i nawet nie będąc właścicielem działki. Czeka się na nie do 30 dni, a ich ważność wynosi 1 rok.

Gazownia wydając warunki techniczne uwzględnia przede wszystkim realne możliwości podłączenia naszego domu do sieci, czyli m.in. odległość działki od gazociągu. Jeśli sieć gazowa przebiega w odległości kilku – kilkunastu metrów od granicy naszej posesji – sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczające jest wtedy wykonanie przyłącza. Przyłącze to jest wykonywane przez zakład gazowniczy i doprowadzane przynajmniej do granicy działki. Koszty przyszłego odbiorcy wynoszą zaledwie ¼ wartości inwestycji (pozostałą część wydatków pokrywa gazownia). Do minimum ograniczają się również wtedy formalności, bo całą dokumentację projektową, zgłoszenie budowy, wszelkie uzgodnienia oraz odbiór przyłącza także załatwia gazownia.

Działki usytuowane w znacznym oddaleniu od gazociągu – procedury, formalności, koszty

Niestety są też przypadki, że wszystkie formalności i koszty spoczywają na przyszłym odbiorcy. To sytuacje, w których rurociąg przebiega w znacznym oddaleniu od granicy działki. Wówczas konieczna jest rozbudowa sieci gazowej. Tu zarówno formalności, jak i koszty spoczywają na osobie zainteresowanej przyłączeniem. Co więcej – rozbudowa gazociągu tylko dla jednego odbiorcy może być w ocenie zakładu gazowniczego nieopłacalna i może on odmówić przeprowadzenia takiej inwestycji.

Obniżenie nakładów finansowych oraz większe prawdopodobieństwo zgody na przyłączenie przynosi porozumienie z właścicielami sąsiednich posesji. Jeśli jednak i to nie jest możliwe, przyłącze można wykonać samodzielnie (np. zatrudniając rekomendowaną przez zakład gazowniczy firmę). Najpierw trzeba jednak zlecić wykonanie projektu technicznego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz zgłosić zamiar prowadzenia robót budowlanych w starostwie powiatowym (procedury jak przy wszystkich innych zgłoszeniach budowlanych).

Kosztów inwestycji samodzielnego wykonania przyłącza gazowego nie da się oszacować jednoznacznie, ponieważ kształtuje je wiele czynników (m.in. odległość gazociągu od domu, zakres prowadzonych robót, stawki obowiązujące w danej firmie wykonawczej itp.).

To Cię zainteresuje: Przyłącze kanalizacyjne krok po kroku

Już za sam projekt techniczny zapłacimy przynajmniej kilkaset złotych, kolejne kilkaset pochłoną koszty pozostałej dokumentacji. Kilkaset złotych kosztuje też skrzynka na licznik i ewentualne urządzenia redukcyjne, za które musi zapłacić każdy odbiorca indywidualny (bez względu na warunki przyłączenia). Cena ułożenia 1 m rur gazowych w wykopie i przy nieutwardzonej nawierzchni waha się w granicach 40-50 zł. To jednak tylko bardzo orientacyjne koszty robocizny, bo w większości przypadków ustala się je indywidualnie.

Gaz w granicy działki – i co dalej?

Jak zostało to już wspomniane – przyłącze gazowe kończy się przeważnie w granicy posesji. Gaz zatem w dalszym ciągu nie dociera do domu, a już tym bardziej do urządzeń, które mają być nim zasilane. Aby tak mogło się stać potrzebna jest wewnętrzna instalacja gazowa, której nie wybudujemy bez pozwolenia. Problem z formalnościami właściwie nie istnieje, gdy projekt architektoniczno-budowlany domu zakłada przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu w budynku. Jeśli natomiast w projekcie nie ma mowy o instalacji gazowej – konieczne jest przejście spraw formalnych w sposób identyczny, jak przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu.

Oczywiście wewnętrzna instalacja gazowa to również koszty (zarówno wykonawcze, jak i odbiorcze). Wykonanie rozprowadzenia przewodów po działce i w budynku najlepiej jest zlecić firmie z licencją gazowni lub przynajmniej wpisanej do rejestru zakładu gazowniczego. W przeciwnym razie odbiór może nie przebiec pomyślnie.

Sprawdź: Jak często i komu zlecać przegląd kotła gazowego (i innych)

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej oraz wynikające z niej prawa i obowiązki

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej zawierana jest pomiędzy przyszłym odbiorcom oraz zakładem gazowniczym. Oczywiście obydwie jej strony mają zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Odbiorca powinien w określonym w umowie czasie wykonać zgodnie z przepisami instalację odbiorczą (wewnętrzną) oraz zacząć odbierać gaz. Obowiązkiem odbiorcy jest również przygotowanie miejsca na montaż głównego kurka oraz umożliwienie zamontowania elementów pomiarowych (gazomierza). Ewentualne opóźnienia w robotach i niedotrzymanie terminów oznaczonych w umowie skutkują karami. Jednak kar tych można uniknąć, stosując formalną prośbę do gazowni o przedłużenie ostatecznego czasu na zakończenie prac nad wewnętrzną instalacją odbiorczą.

 

 

 

Oceń artykuł
0,00 / 0 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Więcej na ten temat:

,

Autor: Wojciech Lechowski

Polecamy Ci również

Zobacz także