Dopłata do ocieplenia domu i wymiany kotła – warunki programu „Czyste powietrze"

2
Nieocieplony dom
W ramach programu "Czyste powietrze" można ubiegać się o dofinansowanie ocieplenia domu, wymiany okien oraz kotła centralnego ogrzewania.

Od 1 września 2018 rusza rządowy program „Czyste powietrze”, w ramach którego będzie można skorzystać z dopłat przeznaczonych na wymianę kotłów grzewczych i inne zabiegi termomodernizacyjne w gospodarstwach domowych. Na ten cel przeznaczono aż 103 mld zł, a jego realizacja potrwa przez 10 lat. Poniżej o tym, kto i na jakich zasadach uzyska dofinansowanie.

Problem pogarszania się stanu środowiska naturalnego poprzez wszechobecny smog jest alarmujący już od dobrych kilku lat. Zanieczyszczenia, które trafiają do atmosfery w ogromnej mierze pochodzą z prywatnych pieców tzw. kopciuchów, na których wymianę wielu użytkowników zwyczajnie nie stać.

"Czyste powietrze" - rządowy program dopłat

Rząd postanowił ruszyć z pomocą i na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszami wojewódzkimi i Bankiem Ochrony Środowiska uruchamia program dopłat „Czyste powietrze”. Wnioski o środki na termomodernizację domów jednorodnych można składać od 1 września b.r. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz w placówkach Banku Ochrony Środowiska.

Sprawdź: Jak uniknąć błędów podczas ocieplania domu styropianem

Program „Czyste powietrze” – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu „Czyste powietrze” są osoby fizyczne – głównie właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych wymagających termomodernizacji (w szczególności docieplenia domu i wymiany kotłów c.o.). Rząd zakłada, że dzięki dopłatom, termomodernizacji zostanie poddane ponad 3 mln polskich domów. Oprócz tego do rządowej pomocy uprawnione są też osoby planujące budowę domu jednorodzinnego i dysponujące wydanym pozwoleniem na budowę.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu "Czyste powietrze"?

Środki finansowe pochodzące z dopłat w ramach programu „Czyste powietrze” mają w szczególności pomóc w likwidacji źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich nowocześniejszymi rozwiązaniami. W grę wchodzą: węzły cieplne, pompy ciepła, nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe, ekologiczne kotły na paliwo stałe oraz instalacje grzewcze zasilane energią elektryczną.

Ponadto w ramach dofinansowania można też poddać ociepleniu zewnętrzne i wewnętrzne przegrody budynku (ułożyć na nich warstwę izolacji termicznej) oraz wymienić nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową.

Program zakłada także możliwość przeznaczenia pieniędzy na zastosowanie w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych).

Wysokość dopłat w programie „Czyste Powietrze”

Rządowe dopłaty termomodernizacyjne mają pokrywać od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ze 103 mld zł – 63,3 mld zł ma mieć postać dotacji, a 39,7 mld zł być zwrotnymi pożyczkami.

Konkretne kwoty, które otrzymają beneficjenci uzależnione będą od dochodu uzyskiwanego na osobę w gospodarstwie domowym. Na 90% dofinansowanie (kwotę 53 tys. zł) mogą liczyć gospodarstwa, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 600 zł miesięcznie. 32% kosztów inwestycji (kwotę 7 tys. zł) otrzymają rodziny, w których pułap dochodowy wynosi więcej niż 1600 zł miesięcznie na osobę.

Niedobór pomiędzy wysokością dofinansowania a kosztami inwestycji będzie można sfinansować preferencyjną pożyczką zwrotną. Pożyczki te mają być udzielane na okres do 15 lat.

Sprawdź: Jak ogrzewać dom taniej i zdrowiej - analiza kosztów

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w programie "Czyste powietrze"

Wnioski o dofinansowanie termomodernizacyjne najlepiej jest składać elektronicznie, choć na początku działania programu „Czyste powietrze” mają one być też przyjmowane w tradycyjnej formie  papierowej. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (jeżeli we wniosku nie podaje się numeru księgi wieczystej);
  • kopię dokonanego zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych i oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (w przypadku, gdy taka decyzja jest konieczna do przeprowadzenia termomodernizacji);
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan budynku lub urządzeń, które mają być wymieniane lub modernizowane;
  • branżową dokumentację projektową/audyt energetyczny/specjalistyczne ekspertyzy (jeśli zostały wykonane);
  • oświadczenie o dochodach i dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Z kolei jeszcze przed wypłatą dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

  • protokół częściowego lub całościowego odbioru przedsięwzięcia;
  • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług oraz wykaz umów zawartych z wykonawcami;
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan budynku lub urządzeń, które zostały wymienione lub zmodernizowane;
  • potwierdzenie wykonanego przelewu lub inne poświadczenie opłacenia dowodów  księgowych (jeśli wypłata dofinansowania ma nastąpić na rachunek beneficjenta).

Dodatkowa ulga podatkowa w ramach walki ze smogiem

Wraz z ogłoszeniem rządowego programu „Czyste powietrze”, korzystne dla polskiego społeczeństwa zmiany zapowiedziało także Ministerstwo Finansów. Od roku 2019 ma zacząć obowiązywać nowa ulga podatkowa. Skorzystać z niej będzie można dopiero składając zeznanie w 2020 roku.

20 procentowemu odliczeniu od dochodu mają podlegać wydatki ponoszone na termomodernizację efektywną, czyli potwierdzoną audytem energetycznym. Z ulgi skorzystać będą mogły osoby o dochodach wyższych niż 1600 zł miesięcznie. Odliczenie będzie obowiązywało przez 3 lata, a jego łączna kwota nie będzie mogła przekroczyć wartości 53 tys. zł.

Poznaj: Krótką historię smogu

Oceń artykuł
5,00 / 1 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Więcej na ten temat:

, ,

Autor: Wojciech Lechowski

Polecamy Ci również

Zobacz także