Dlaczego pompa ciepła?

Źródło dolne
Z kolei w przypadku źródła dolnego częstym błędem instalacja pompy ciepłapopełnianym przez niedoświadczonych wykonawców jest „sztukowanie” przewodów z solanką. Rura, która stanowi jedną pętlę, nie powinna być nigdy i w żaden sposób łączona. Przestrzeganie tej reguły pozwoli zapewnić długą i niezawodną eksploatację całego systemu. Wykonanie dolnego źródła warto powierzyć sprawdzonej firmie, posiadającej odpowiednie doświadczenie.

Urządzenie modułowe czy kompaktowe?
Na rynku dostępne są pompy ciepła zintegrowane z zasobnikiem wody – tzw. urządzenia modułowe – i pompy z dodatkowo dołączanym zasobnikiem wody – tzw. urządzenia kompaktowe. Z powodu ograniczonej pojemności zasobnika urządzenia modułowe są przeznaczone dla małych gospodarstw domowych liczących do trzech osób. Dla większych zaś – polecane są urządzenia kompaktowe z osobnym zasobnikiem.

Planowanie instalacji
Do projektowania oraz montażu pompy ciepła zaangażowane są trzy podmioty: instalator urządzeń grzewczych, firma wykonująca odwierty oraz elektryk. Koordynatorem wszystkich tych działań jest instalator. Pełni on również kluczową rolę w kontaktach z inwestorami i architektami. Przy planowaniu instalacji grzewczej z pompą ciepła należy wziąć pod uwagę wiele aspektów oraz czynników, zwłaszcza w odniesieniu do trzech poniższych elementów:

  • pompa ciepła - aby instalator mógł dokonać optymalnego doboru urządzenia, musi otrzymać od architekta parametry dotyczące obciążenia cieplnego, które pomogą określić wymaganą wydajność systemu grzewczego, konieczną do ogrzania pomieszczeń oraz wody. Uwzględnić należy ponadto tzw. okresy przerw w dostawie energii elektrycznej. W niektórych krajach Unii Europejskiej wiele zakładów energetycznych promuje instalację pomp ciepła poprzez korzystniejsze taryfy opłat za energię elektryczną, w zamian zastrzegając sobie prawo do kilkugodzinnych przerw w dostawach prądu do urządzenia w ciągu dnia. Podłączenie pompy ciepła do sieci elektrycznej może zostać wykonane wyłącznie przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.
  • dolne źródło ciepła/sondy gruntowe - źródłem ciepła dla pompy gruntowej mogą być: grunt z pionową sondą (sonda gruntowa), grunt z poziomym kolektorem (kolektor powierzchniowy) albo woda gruntowa ze studnią zasilającą i zrzutową. Najbardziej rozpowszechnione są sondy gruntowe, które umieszcza się w ziemi po wykonaniu punktowego odwiertu. Jego głębokość zależy od zapotrzebowania energetycznego budynku oraz od geologicznych, hydrologicznych i prawnych uwarunkowań w miejscu instalacji. Zazwyczaj wykonuje się jeden lub kilka odwiertów o głębokości od 50 do 100 metrów. Na jeden metr odwiertu przypada ok. 50 watów mocy cieplnej generowanej przez sondę. Odwierty mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. Firma przejmuje z reguły na siebie obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie odwiertu. W niektórych przypadkach istnieje ponadto obowiązek powiadomienia właściwego urzędu hydrologicznego. Samo wykonanie odwiertów trwa zazwyczaj kilka godzin. Na wykonanie wszystkich czynności, w tym przeprowadzenie prac wstępnych oraz końcowych firma potrzebuje około trzech dni. Po zakończeniu prac firma wykonawcza przesyła dokumentację do właściwego organu.
  • system dystrybucji ciepła/ogrzewanie podłogowe - pompy geotermiczne zapewniają temperaturę zasilania dochodzącą do 65ºC. Ich wydajność jest jednak tym większa, im mniejsza jest różnica pomiędzy wartością temperatury zasilania oraz temperatury źródła ciepła. Dlatego idealnym rozwiązaniem w przypadku pomp ciepła są systemy pracujące w zakresie niskich temperatur, w których maksymalna temperatura zasilania wynosi 35ºC jak ma to miejsce w przypadku ogrzewania podłogowego.
Oceń artykuł
4,80 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Polecamy Ci również

Zobacz także