Czynniki chłodnicze w klimatyzacji

Podstawowym celem stosowania klimatyzacji w budynkach mieszkalnych jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Podstawowymi parametrami wpływającymi na samopoczucie człowieka są temperatura, wilgotność i stopień zanieczyszczenia powietrza.

Instalacje chłodnicze projektowane i konstruowane są zgodnie z przepisami, normami, wytycznymi i innymi wymaganiami technicznymi. Przemysł chłodniczy na całym świecie dąży do wymiany węglowodorów chlorowcopochodnych CFC i HCFC na nowe czynniki chłodnicze HFC (bezchlorowe). Naturalne czynniki chłodzące takie jak powietrze, woda, amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory stanowią alternatywę dla substancji chlorowcopochodnych.

Według polskiej normy PN-90/M-04611 oraz ISO 817 stosowane są następujące oznaczenia:

 • seria dwucyfrowa - chlorowcowe pochodne metanu (CH4) - np. R11, R22;
 • seria 100 - chlorowcowe pochodne etanu (C2H6) - np. R115, R124;
 • seria 200 - chlorowce pochodne propanu (C3H8);
 • seria 400 - mieszanina i roztwory;
 • seria 500 - czynniki chłodnicze azeotropowe (roztwory o identycznym skłądzie masowym cieczy i pary, będących w równowadze termodynamicznej);
 • seria 600 - związki organiczne - niesklasyfikowane;
 • seria 700 - związki nieorganiczne, np amoniak oznaczony R717;
 • seria 1000 - chlorowce pochodne węglowodorów nienasyconych;

Oznaczenia cyfrowe czynnika chłodniczego poprzedza się literą R.

Według innej klasyfikacji czynniki chłodnicze dzieli się ze względu na budowę chemiczną cząsteczki:

 • CFC (FCKW) - chlorofluorowęglowodory, związki węgla, w których wszystkie atomy wodoru w cząsteczce zostały zastąpione atomami chloru i fluoru, np. R11, R12, R115, R502 oznaczane są CFC-11, CFC-12, CFC-115, CFC 502. Są to związki trwałe, rozkładające się jedynie w warstwie ozonowej i są bardzo groźne dla środowiska;
 • HCFC (HFCKW) - wodorochlorofluorowęglowodory. Są to związki węgla, w których nie wszytskie atomy wodoru zostały zastąpione atomami chloru i fluoru. Należy do nich R22 (HCFC-22), R401A, R402A. Ulegają rozkłafowi w dolnych wartwach atmosfery;
 • HBFC (BrFCKW) - wodorobromofluorowęglowodory, związki, w których atomy wodoru zostały zostały częściowo zastąpione atomiami fluoru i bromu. R22B1 oznaczany jest HBFC-22B1. Są bardziej szkodliwe niż CFC;
 • HFC - hydrofluorowęglowodory - związki organiczne, w których część atomów wodoru zastąpiono atomami fluor. Należą do nich R134a - oznaczany HFC-134a, R404a, R407a;
 • FC (HFWK) - fluorowęglowodory. W tych związkach atomy wodoru zastąpione zostały atomami fluoru. Należy do nich między innymi RC318, oznaczany FC-C318. Nie są szkodliwe dla warstwy ozonowej;
 • HC - węglowodory nasycone, np. propan R-290 (HC-290)i n-butan R-600 (HC-600).

R11, R12 i R502 są związkami najbardziej szkodliwymi. Zastępowane są one przez substancje mniej szkodliwe dla środowiska, R123 zamiast R11, R143a, R401A, R401B, R401C, R409A, R290 zamiast R12, R402A, R402B, R408A, R507, R717 zamiast R502, R290, R152a, R402A, R402B, R404A, R407C, R410A, R410B, R717 zamiast R22. Związek R13 nie ma jeszcze zamiennika.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Aneta Demianowicz

Zdjęcia: De Longhi

Polecamy Ci również

Zobacz także