Czy stare budynki mogą być energooszczędne?

W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach pozostawiało wiele do życzenia pod względem efektywności energetycznej. Są jednak wyjątki.

Niewielkim nakładem prac można dostosować budynek do nowych wymagań, a czasem nawet je przewyższyć.

W większości przypadków budynki stricte przemysłowe są ogrzewane nadwyżkami ciepła z procesu technologicznego, w związku z tym nie generują wielkich kosztów. Nie inaczej jest w przypadku biurowców wchodzących w skład kompleksu budynków wykorzystywanych przez firmy produkcyjne. Oczywiście one również mogą czerpać ciepło z pracy urządzeń przemysłowych, co może wyraźnie wpłynąć na ich wydajność energetyczną. Jednak z drugiej strony, często mają one instalacje zwiększające zużycie energii, np. chłodzenie. Jak wpływa to na możliwość uzyskania dobrego świadectwa charakterystyki energetycznej? Odpowiemy na to pytanie posługując się przykładami dwóch obiektów, w których firma BuildDesk Polska przeprowadziła analizę charakterystyki energetycznej.

termomodernizacjaEP niższe niż wymagane
Budynek biurowy mieszczący się w województwie lubuskim jest częścią kompleksu budynków przemysłowych. Powstał w latach 70-tych, jednakże w 2000 roku został zmodernizowany. Głównym obszarem usprawnień było ocieplenie ścian i dachu oraz wymiana stolarki okiennej. Budynek składa się z trzech części: trzykondygnacyjnej z piwnicą; jednokondygnacyjnej, o konstrukcji uprzemysłowionej, ramowej 6x6m z systemem FF oraz tradycyjnie murowanego łącznika. Powierzchnia całego budynku to 2 668,47 m², a wszystkich zewnętrznych przegród 5 838,61 m² przy kubaturze  12 443,94 m³. Na podstawie współczynnika kształtu wyznaczony został nowy budynek referencyjny o wartości wskaźnika EP 237,11 kWh/m²×rok, a  dla obiektu przebudowywanego 272,63 kWh/m²×rok. Natomiast charakterystyka energetyczna analizowanego obiektu wynosi tylko 192,87 kWh/m²×rok. Skąd to wynika?
Podstawowymi elementami wpływającymi na wartość EP są straty mocy cieplnej wynikające z przenikania przez wszystkie przegrody zewnętrzne oraz straty na wentylacji. W oparciu o nie wyznaczana jest wartość zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, podgrzania ciepłej wody oraz oświetlenia. Przy bardzo niskich stratach mocy cieplnej przez przegrody (Htr) – 4 036,98 W/K, na wentylacji (Hve) – 1 475,15 W/K, łączne zapotrzebowanie na energię pierwotną (QP,H, QP,W, QP,L) wynosi 534 709,75 kWh/rok. Szczegółowy podział energii na poszczególne obszary przedstawia tabela.

podział zapotrzebowania na energięEnergochłonne oświetlenie
Jak widać jednym z bardziej energochłonnych czynników oprócz ogrzewania jest oświetlenie, które pochłania aż 25,83% energii końcowej. Dlatego też zalecane jest sporządzenie audytu oświetlenia w celu ewentualnego zastosowania nowoczesnych lamp LED w pokojach biurowych. Ponadto, analizując wyniki szczegółowe, wskazane jest docieplenie stropodachu poprzez wdmuchnięcie granulatu wełny mineralnej o grubości przynajmniej 25 cm oraz docieplenie stropu piwnicy od dołu warstwą materiału izolacyjnego minimum 10 cm.
Działania te pozwolą na dodatkowe obniżenie zapotrzebowania na energie pierwotną budynku, a przez to kolejne oszczędności w obszarze eksploatacji budynku.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także