Certyfikaty energetyczne w Europie

ciepłowniaW 2007 roku w Holandii trwała kampania na rzecz spopularyzowania certyfikatów energetycznych. Podkreślano ich pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz pozytywne efekty stosowania rozwiązań energooszczędnych.

- W praktyce tylko spółdzielnie mieszkaniowe, które stanowią około 35 proc. całego rynku nieruchomości, są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań energooszczędnych. Wiedzą, że certyfikacja budynków, znacznie ułatwia sprzedaż czy wynajem lokali - komentuje Khing Go, ekspert firmy BuildDesk z Holandii. - Jednak rosnące ceny eksploatacji budynków, z pewnością zmuszą także właścicieli domów do skorzystania z energooszczędnych rozwiązań - dodaje Go.
Holandia początkowo borykała się z problemem braku wyszkolonych doradców i audytorów energetycznych. Według przepisów mogą nimi zostać osoby z wyższym, technicznym wykształceniem, które ukończyły specjalne kursy. W kraju jest sześć ośrodków certyfikujących, które przyznają uprawnienia do wykonywania zawodu.

Dania - nowoczesne rozwiązania
Dania stanowi pozytywny wyjątek na europejskiej mapie. Mieszkańcy rozumieją potrzebę stosowania energooszczędnych rozwiązań, być może dlatego, że Dyrektywa EPBD została tu wprowadzona już w kwietniu 2006 roku. Ostatecznego kształtu nabrała natomiast kilka miesięcy później. Głównym aktem rozwiązującym kwestię certyfikacji jest prawo budowlane dotyczące nowo budowanych obiektów.
Gmachy użyteczności publicznej i domy mieszkalne muszą być certyfikowane co 5 lat lub w momencie wejścia na rynek nieruchomości. Świadectwa dotyczą także budownictwa wielomieszkaniowego. Wystawiane są paszporty, które pokazują zapotrzebowanie na ciepło zarówno dla całego bloku, jak i dla pojedynczych mieszkań. 

- Najbardziej widocznym skutkiem wprowadzenia przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków są zmiany technologiczne. W Danii coraz częściej wykorzystuje się nowe rozwiązania w zakresie konstrukcji domów i obiektów niemieszkalnych. Dzięki wielu kampaniom informacyjnym w mediach wzrosła też świadomość społeczna na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz oszczędnego korzystania z niej - komentuje Jesper Madsen z firmy BuildDesk w Danii.oszczędności

Polska - prace ciągle trwają
Polska będąc członkiem Unii Europejskiej również musi wdrożyć i zaimplementować w ustawodawstwie postanowienia Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązkowe certyfikaty dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmowanych lokali wejdą w życie już 1 stycznia 2009. Jednak ustawodawca jeszcze nie ustalił ostatecznej formy rozporządzenia w sprawie metodologii ich sporządzania.
Certyfikacji nie będą podlegały budynki:

  • objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Wiadomo, że do wydawania świadectw energetycznych będą uprawnieni wykwalifikowani specjaliści. Zgodnie z aktualnym zapisem w Ustawie Prawo Budowlane osoby te muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej oraz nie mogą być karane. W przypadku nie posiadania uprawnień budowlanych istnieje możliwość odbycia szkolenia i zdania egzaminu przed Ministrem Infrastruktury lub ukończenia rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
Świadectwa będą zawierały oprócz podstawowych danych dotyczących budynku także charakterystykę techniczno-użytkową, ocenę charakterystyki energetycznej oraz sugerowane usprawnienia dające możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynku.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej dostarczą informacji, jakich kosztów użytkowania domu czy lokalu mieszkalnego możemy się spodziewać. To pomoże w podjęciu decyzji o zakupie lub wynajmie, zwłaszcza osobom niezwiązanym zawodowo z budownictwem. Klienci będą wybierali te mieszkania, których koszty eksploatacji są niższe. Może to spowodować duże zmiany na rynku nieruchomości. Ceny domów, które pochłaniają zbyt dużo energii mogą spaść o około 15 proc. - uważa Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także