BuildDesk Energy Certificate PRO

BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do  analizy energetycznej budynku lub lokalu. BDEC PRO przygotowuje projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 6 listopada oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych, zarówno dla poszczególnych przegród, jak i całego budynku.

świadectwo energetyczne budynku - programBDEC PRO generuje również świadectwo charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Program przygotowuje opracowania w formie elektronicznej (plik PDF). Program posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Program dostępny jest na stronie.

Pakiet abonamentowy
W związku z zapotrzebowaniem na oprogramowanie opracowujące dokumenty wymagane nowym Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, BuildDesk przygotował system pakietów abonamentowych. Podstawową różnicą konta abonamentowego od aktualnej możliwości generacji charakterystyk energetycznych i świadectw energetycznych za pomocą programu BDEC PRO jest to, iż użytkownik zakupując konto uzyskuje dostęp do następujących elementów:

  • uzyskuje możliwość generowania dowolnej ilości projektowanych charakterystyk energetycznych;
  • ma możliwość generacji raportów cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród, jak i dla całego budynku;
  • może generować w zależności od rodzaju konta od 1 do 5 świadectw energetycznych dziennie;
  • korzysta z konta przez określony czas – od 3 miesięcy do roku;
  • korzysta z bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas ważności abonamentu.

Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń
BDEC PRO przedstawia na stronie Wyniki wartości podstawowych wskaźników energetycznych charakteryzujących analizowany budynek. Użytkownik może na bieżąco śledzić efekty wprowadzanych zmian optymalizując projekt. Razem z wygenerowanym świadectwem charakterystyki energetycznej użytkownik otrzymuje raport obliczeniowy, pokazujący szczegółowo tok obliczeń i pozwalający odczytać szczegółowe parametry energetyczne budynku, nie ujęte świadectwem.

 projektowanie charakterystyki energetycznejProjektowana charakterystyka energetyczna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. W tym celu została stworzona w programie BuildDesk Energy Certificate Professional możliwość przygotowania takiego opracowania. Aby wygenerować taki dokument należy wprowadzić wszystkie dane jak przy tworzeniu świadectwa. Po wprowadzeniu danych i akceptacji wyniku uzyskujemy w wersji elektronicznej (PDF) projektowaną charakterystykę energetyczną, ze szczegółowymi danymi dot. przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzeniu w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opracowanie to jest nieodłącznym elementem projektu budowlanego.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także