BuildDesk Eko Efekt - narzędzie ochrony środowiska

Coraz częstsze powodzie na obszarach uznawanych dotychczas za bezpieczne, z roku na rok wyższe wydatki z budżetu państwa ponoszone na usuwanie skutków katastrof wywołanych zjawiskami atmosferycznymi to prawie codzienność. A czy myślimy jak uniknąć takich zdarzeń?

BuildDesk Eko Efekt

Jednym ze sposobów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Mając na uwadze takie działanie BuildDesk, międzynarodowy ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, stworzył program BuildDesk Eko Efekt, który oblicza wielkość efektu ekologicznego i redukcji  emisji gazów cieplarnianych wynikającą z działań modernizacyjnych.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji ds. Energii głównym źródłem energii (aż 80,3 proc.) są dziś nieodnawialne surowce energetyczne. W trakcie produkcji energii z tych surowców emitowane są gazy cieplarniane, będące główną przyczyną ocieplania się klimatu. Aby uniknąć emisji szkodliwych substancji, w tym przede wszystkim CO2, wykorzystuje się odnawialne źródła energii, takie jak woda, wiatr, słońce. Proces wytwarzania energii z tych źródeł wymaga jednak dużych inwestycji. Oszczędzając energię, możemy ograniczyć emisję i pomóc środowisku.

Budownictwo zużywa najwięcej, bo aż 40% całej wyprodukowanej energii, a także odpowiada za znaczną emisję dwutlenku węgla. W przypadku domów mieszkalnych i obiektów budowlanych prawo nie nakazuje wykorzystania systemu handlu uprawnieniami do emisji, ograniczającego i pozwalającego na weryfikację poziomu emitowanych gazów cieplarnianych. Dokumenty określające emisje budynku i jej redukcję w wyniku przeprowadzonej modernizacji są jednak potrzebne przy przygotowywaniu inwestycji ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej – Regionalnych Programów Rozwoju, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska czy Ekofunduszu. By wspomóc proces ubiegania się o dotacje powstał BuildDesk Eko Efekt.
program do obliczeń efektu ekologicznego
Dwa rodzaje efektu ekologicznego

BuildDesk Eko Efekt to program komputerowy wykonujący obliczenia efektu ekologicznego dla działań modernizacyjnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pozwala on na przeliczenie dwóch efektów ekologicznych modernizacji systemów grzewczych i systemów produkcji ciepłej wody użytkowej lub całkowitej modernizacji budynku.

Bezpośredni efekt ekologiczny jest wyrażony za pomocą obliczeniowej emisji rocznej [mg/rok] dla stanu istniejącego i projektowanego, obliczoną w bilansie energetycznym według aktualnie obowiązujących norm w oparciu o średniomiesięczne temperatury obliczeniowe. Stopień redukcji zanieczyszczeń obliczony jest w oparciu o wielkości emisji rocznej.

Drugim rodzajem efektu ekologicznego obliczanym przez program jest tzw. emisja równoważna. Określa ona wielkość ogólną emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń. Emisja ta jest wynikiem zsumowania wielkości rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także