BuildDesk Eko Efekt - narzędzie ochrony środowiska

baza danych

Bazy danych i ich aktualizacje
Podstawą dla obliczeń programu są wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu oraz ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Informacje dotyczące emisji kotłów i systemów grzewczych zawarte w programie opierają się również na specyfikacjach podawanych przez producentów kotłów. Aby zapewnić ciągła aktualizację baz danych, oprogramowanie zostało stworzone w formule online – offline. Aktualizuje się przy każdym uruchomieniu, jednakże nie potrzebne jest podłączenie do Internetu w trakcie pracy z programem. Taka forma pracy pozwoliła również zastosować formułę płatności za program podobnie jak w przypadku BuildDesk Energy Audit. Korzystanie z programu jest darmowe aż do momentu wygenerowania wydruku. To oznacza, że użytkownik, może dowiedzieć się jaka dokładnie jest wartość efektu ekologicznego nie ponosząc żadnych kosztów. Może swobodnie poszukiwać satysfakcjonującego go rozwiązanie. Dopiero po zaakceptowaniu kosztu konkretnego wydruku płaci za usługę.

Dla ujednolicenia sposobu pracy z naszym oprogramowaniem stworzyliśmy Portal BuildDesk, gdzie każdy użytkownik korzystając ze swego konta może generować zarówno wydruki efektów ekologicznych za pomocą BuildDesk Eko Efekt, jak i wydruki audytów energetycznych za pomocą BuildDesk Energy Audit – mówi Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

Integracja z BuildDesk Energy Audit
BuildDesk Eko Efekt pozwala ponadto importować dane z innych programów m.in. BuildDesk Energy Audit. Dzięki czemu przygotowując audyt energetyczny modernizacji budynku możemy błyskawicznie dołączyć  opracowanie przedstawiające efekt ekologiczny przeprowadzonej modernizacji. Dane dotyczące systemów grzewczych i systemów przygotowania c.w.u. zarówno dla stanu aktualnego jak i projektowanej modernizacji są automatycznie przenoszone do programu. Wystarczy tylko określić emisje korzystając z baz zawartych w programie lub samemu je wpisać na podstawie posiadanych danych.

Jeden kompleksowy program
W BuildDesk Eko Efekt po wprowadzeniu wszystkich danych, lub zaimportowaniu ich z Builddesk Energy Audit oraz uzupełnieniu danych dotyczących emisji lub skorzystaniu z baz danych zawartych w programie otrzymujemy wydruk przedstawiający efekt ekologiczny. Wydruk jest przygotowany w formacie PDF i zawiera dokładne dane dotyczące obiektu, emisji poszczególnych gazów w postaci tabelarycznej oraz graficznej – wykresy oraz wyniki obydwu wyżej wymienionych efektów ekologicznych. Bez zbędnego kopiowania, edytowania danych otrzymujemy wszystko jednym dokumencie.

BDEE jako narzędzie ochrony środowiska

Dzięki BuildDesk Eko Efekt możemy monitorować nasze działania modernizacyjne pod względem ich wpływu na środowisko naturalne. Analizując dane oraz podejmując kolejne kroki możemy zredukować do minimum wpływ naszych obiektów na otaczające nas środowisko. Informacja na temat emisji CO2 pozwoli na podjęcie kroków zmierzających do jej ograniczenia, a co się z tym wiąże ograniczenie zużycia energii i oszczędność pieniędzy.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także