Bezpieczny wkład z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest urządzeniem grzewczym, które może spełniać funkcję tradycyjnego kotła centralnego ogrzewania, opalanego drewnem. Może być głównym lub wspomagającym źródłem ciepła.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, zatrucia, wybuchu czy innych zdarzeń zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników, wkłady kominkowe z płaszczem wodnym powinny być instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej z zachowaniem wszystkich norm oraz zaleceniami technicznymi podanymi przez producenta w instrukcji, dotyczącej instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia.

Prawidłowy montaż komika w płaszczem wodnym

Montując kominek z płaszczem wodnym trzeba spełnić następujące warunki:

 • Przed montażem wkładu należy upewnić się, że podłoga w miejscu jego usytuowania posiada odpowiednią do ciężaru wkładu wytrzymałość termiczną i mechaniczną.
 • Podłoże pod wkład powinno być wykonane z materiałów niepalnych (cegła szamotowa, ognioodporne płyty ceramiczne). Zaleca się usadowienie wkładu na specjalnych stojakach stalowych.
 • Montaż wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
 • Wkład kominkowy musi być podłączony do indywidualnego szybu kominowego o ciągu 10±2 Pa.
 • Przydatność przewodu kominowego do podłączenia wkładu powinna być potwierdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Opinia kominiarska musi zawierać informację o wartości podciśnienia w przewodzie kominowym, do którego podłączony będzie wkład.
 • Wymuszony system wentylacji w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wkład kominkowy z płaszczem wodnym stałopalnym do ciągłego palenia, wymaga zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz.
 • Urządzenie ustawia się w odpowiednich odległościach w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, minimum 1 m od materiałów palnych, lub 0,5 m od palnych elementów konstrukcji budynku zabezpieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
 • Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, nie należy ustawiać przedmiotów w odległości mniejszej niż 1,5 m od szyby pracującego urządzenia.
 • Przed wkładem kominkowym powinno się zachować minimalną strefę bezpieczeństwa o wymiarach 0,75 x 0,75 m, wykonaną z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha...) zabezpieczającą podłoże przed ewentualnym żarem wypadającym z wkładu w trakcie normalnej eksploatacji.
 • Wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest opalany drewnem (paliwo stałe) w związku z czym przy podłączaniu w instalację c.o. i/lub ciepłej wody użytkowej należy bezwzględnie pamiętać, iż takie wkłady przystosowane są do pracy w układzie otwartym.
 • Należy stosować odpowiednie przekroje rur instalacyjnych, zwłaszcza rur bezpieczeństwa przy instalowaniu naczynia wzbiorczego otwartego na wysokości nie mniejszej niż 3 m.
 • Maksymalne ciśnienie do prób szczelności połączeń hydraulicznych wkładu kominkowego z płaszczem wodnym nie może przekroczyć 0,2 MPa wykonywane wodą.
 • Otwieranie drzwiczek oraz regulację dopływu powietrza do paleniska w trakcie eksploatacji należy wykonywać wyłącznie w rękawicach ochronnych lub za pomocą „zimnego klucza” będącego zazwyczaj w wyposażeniu kominka.
Oceń artykuł
3,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Radosław Owca

Zdjęcia: Tarnava

Polecamy Ci również

Zobacz także