Bezpieczna instalacja gazowa

Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej, należy przestrzegać kilku naprawdę prostych zasad. Stosowanie się do nich nie wymaga od użytkownika dużego wysiłku, natomiast ich lekceważenie może mieć katastrofalne skutki.

palnik gazowyNiezwykle ważna - wentylacja
Wiele słyszy się o konieczności prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w którym zainstalowane są urządzenia spalające gaz. Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo powietrza (a dokładniej zawartego w nim tlenu), podczas spalania gazu powstaje dwutlenek węgla - gaz naturalnie obecny w powietrzu. Jeśli jednak ilość powietrza, a tym samym tlenu jest zbyt mała, następuje spalanie częściowe. Produktem takiego spalania jest trujący gaz - tlenek węgla (czad).

Dlatego koniecznie trzeba stosować następujące proste zasady:

 • doprowadzanie świeżego powietrza poprzez regularne wietrzenie (możliwe jest też zainstalowanie nawiewnika okiennego lub ściennego);
 • zapewnienie poprawnej wentylacji w domu - nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych!
 • okresowa regulacja palnika gazowego;
 • okresowa kontrola kanału spalinowego (przez osobę uprawnioną - tzn. posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim).
 • okresowa kontrola stanu kanałów i kratek wentylacyjnych;
  W domach wielorodzinnych obowiązek kontroli spoczywa na zarządcy lub właścicielu, zaś mieszkańcy nie powinni lekceważyć wizyt kominiarza! Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni wykazać się rozsądkiem i zlecać okresowe kontrole mistrzowi kominiarskiemu;
 • dodatkowo - zastosowanie czujników gazu pozwala na ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem już przy niskim stężeniu czadu w powietrzu - jest wówczas czas na reakcję.

Aby gaz się nie ulatniał
Gaz ziemny w połączeniu z powietrzem może utworzyć mieszaninę wybuchową. Aby nastąpiło takie niebezpieczeństwo udział gazu w mieszaninie musi wynosić 5-15%. Przy normalnej eksploatacji urządzeń taka sytuacja jest niemożliwa. Należy jednak zachować środki ostrożności, które uniemożliwią ulatnianie się gazu:

 • montować tylko urządzenia atestowane i bezpieczne (urządzenia wyprodukowane przed
  1 maja 2004 r. muszą mieć znak bezpieczeństwa "B", a wprowadzone na rynek po tej dacie - certyfikat zgodności europejskiej CE).
 • urządzenia powinien montować fachowiec - coraz częściej producenci szkolą wykonawców w zakresie montażu swoich urządzeń. Warto więc zwrócić się do producenta, by polecił firmę wykonawczą, która poprawnie zainstaluje urządzenie;
 • urządzenia gazowe powinny być regularnie kontrolowane, konserwowane i ewentualnie naprawiane przez wyszkolonych fachowców (podobnie jak w przypadku wykonawców, szanujący się producent może polecić "swoich" serwisantów);
 • z urządzeń gazowych należy korzystać zgodnie z instrukcją obsługi! Tylko wtedy urządzenie jest bezpieczne.
 • w przypadku starej instalacji należy zadbać o renowację przewodów (obecnie istnieją technologie, które pozwalają na skuteczną renowację przewodów bez ich wymiany);
 • warto wiedzieć, gdzie w mieszkaniu znajduje się zawór odcinający dopływ gazu. W razie niekontrolowanego wypływu gazu trzeba umieć go uruchomić;
 • nie należy pozostawać obojętnym w żadnym przypadku nieszczelności instalacji lub urządzeń - numer Pogotowia Gazowego to 992. Niebezpieczeństwo można dość łatwo ocenić, ponieważ do gazu ziemnego dodawany jest środek zapachowy - THT. Dzięki niemu gaz jest wyczuwalny w powietrzu już przy małym stężeniu - jest to ostrzeżenie dla użytkownika na długo przed osiągnięciem granicy wybuchowości;
 • warto instalować detektory gazu - wykryją one i zasygnalizują choćby najmniejszą ilość gazu ziemnego w powietrzu.

Należy także pamiętać o tym, by samemu nie dokonywać żadnych przeróbek w instalacji gazowej oraz nie podłączać dodatkowych urządzeń bez porozumienia z Zakładem Gazowniczym.
Mieszkając w domu jednorodzinnym, warto okresowo zlecać kontrolę urządzeń i instalacji gazowej osobie uprawnionej. Osoba taka powinna legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym potwierdzającym uprawnienia G3. Mogą to być uprawnienia D G3 - w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych lub E G3 - w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Do przeprowadzenia kontroli urządzeń i instalacji w domu wystarczające jest uprawnienie E G3.

Oceń artykuł
4,14 / 14 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Joanna Ryńska

Zdjęcia: BuildDesk

Polecamy Ci również

Zobacz także