Badania termograficzne

Loggie
Obserwacja termograficzna ścian loggii prowadzona o dowolnej porze wykazuje, że mają one temperaturę wyższą niż sąsiedni fragment ściany elewacyjnej. Spowodowane to jest co najmniej dwoma czynnikami:
- zmniejszoną konwekcją i możliwością oddawania ciepła,
- loggia jest wnęką o większym współczynniku emisyjności. Podstawą diagnozy i kwalifikowania jej ścian jest porównanie z innymi i znajomość konstrukcji ściany oraz temperatury w mieszkaniu za ścianą.

Przyziemia budynków w badaniach termograficznych o dużej bezwładności ciepła, podatne na nasłonecznienie (zwłaszcza w badaniach wiosennych) oraz bez izolacji termicznej, wykazują zwykle wysoką temperaturę. Niestety w Polsce norma nie nakładała obowiązku izolowania ścian piwnicznych w związku z czym obraz termiczny w starszych budynkach będzie zawsze świadczył o dużym przewodnictwie cieplnym, mimo że zwykle temperatura po drugiej stronie tych przegród jest niższa niż w mieszkaniach. Wyższą temperaturę spotykamy jedynie np. w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych, pralniach, hydroforniach itp.). Ze względu na bardzo dużą bezwładność cieplną badania powinny być prowadzone w stabilnej temperaturze powietrza.

Strychy, stropodachy, dachy
Ściany strychów i stropodachów wentylowanych budowane są zwykle o obniżonej izolacyjności cieplnej. Podwyższona temperatura ścian strychów widoczna na termogramach może być jednak skutkiem wad wykonawczych izolacji kładzionej na stropach mieszkań (stropodachy wentylowane budowane są jako nieprzechodnie i są niemożliwe do sprawdzenia). Stropodachy niewentylowane podatne na zawilgocenia powinny być sprawdzane termograficznie z góry (z wysokich domów, z helikoptera) przy dobraniu takich warunków pogodowych, aby kontrast termiczny był największy. Naroża zewnętrzne budynku powinny być zimniejsze od sąsiednich fragmentów ścian z powodu różnicy powierzchni napływu i odpływu ciepła (wnęka i róg) oraz z powodu różnicy współczynników konwekcyjnego przejmowania ciepła (wnętrze-zewnętrze).

Analogicznie - wnęki powinny być zawsze cieplejsze od sąsiednich fragmentów ściany. Każde odstępstwo od tych reguł powinno być sprawdzone. Zawilgocenia murów i osłon zewnętrznych obok klasycznych metod wykrywania wymagających jednak dostępu bezpośredniego mogą być wykrywane termograficznie w sprzyjających warunkach (wiatr, małe gradienty temperatury w funkcji czasu), jednak uzyskane wyniki wymagają weryfikacji.

Okna są poddawane badaniom termograficznym od zewnątrz pod kątem poszukiwania ich termoizolacyjności i szczelności. Jako elementy o małej bezwładności cieplnej (szyby, ramy) mogą być badane nawet podczas zmian temperatury powietrza. Przy badaniach szczelności od zewnątrz konieczne jest spełnienie warunku wypływu ogrzanego wewnętrznego powietrza przez szczeliny w oknach ściany zawietrznej, bądź naturalnego wypływu na wyższych piętrach (przy braku wiatru). Ten sposób wymaga aparatury termowizyjnej wyposażonej w teleobiektyw ze względu na małe rozmiary kątowe śladów cieplnych szczelin.

okna różnej jakości wioczne rozszczelnienie górnej krawędzi okien
Okna o różnej jakości na 6 i 7 piętrze tego samego budynku, na tej samej elewacji. 
Po prawej stronie widoczne rozszczelnienia okien w górnej ich krawędzi. Wykonano 
przy pomocy obiektywu o kącie polowym 12 stopni.

Ze względu na nie najwyższą wartość współczynnika emisyjności dla szyb bardzo ważne jest, aby badania mające na celu ocenę termoizolacyjności wykonywane były w idealnych warunkach środowiskowych.
Nieboskłon odpowiedzialny jest za odbicia nieba w szybach na piętrach od drugiego w górę i przy stosunkowo wysokim współczynniku odbiciowym szyb temperatura chmur (mierzonej kamerą) na nieboskłonie powinna być zbliżona do temperatury powietrza, a to występuje dla chmur ciemnych
o niskim pułapie.

Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także