Automatyka pogodowa do kotłów gazowych

Automatyka pogodowa do kotłów gazowych

Rodzaj automatyki, czyli systemu regulującego pracą gazowego kotła grzewczego ma duży wpływ na komfort ciepła oraz zużycie gazu, czyli opłaty za ogrzewanie.

Ilość ciepła dostarczana instalacji grzewczej może być regulowana ilościowo, jakościowo lub ilościowo-jakościowo. Z regulacją ilościową mamy do czynienia w przypadku, gdy w zależności od potrzeb cieplnych zmieniana jest ilość wody przepływająca przez instalację, przy jej niezmiennej temperaturze. Regulacja jakościowa z kolei polega na zmianie temperatury wody przy niezmiennym jej przepływie przez instalację. Regulacja ilościowo-jakościowa, to połączenie obu wcześniej opisanych możliwości.

Najbardziej popularne na naszym rynku kotły grzewcze są wyposażane w pompy obiegowe o stałej wydajności. Oznacza to, że przy niezmiennych oporach hydraulicznych instalacji, niezależnie od potrzeb cieplnych budynku, pompa będzie tłoczyć taką samą ilość wody grzewczej. Oznacza to również, że dla zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego i zmniejszenia zużycia gazu potrzebna jest regulacja jakościowa, możliwa dzięki zastosowaniu automatyki pogodowej.

Zadaniem automatyki pogodowej jest dostosowywanie temperatury wody zasilającej instalację grzewczą, do bieżących potrzeb pogodowych, czyli do aktualnej temperatury na zewnątrz budynku tak, aby w efekcie uzyskać oczekiwaną temperaturę wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. Wykres zależności temperatury wody zasilającej instalację od temperatury zewnętrznej nazywany jest wykresem regulacyjnym lub potocznie charakterystyką grzewczą lub krzywą grzewczą. Przykładowe krzywe grzewcze przedstawiono na wykresach 1 i 2, gdzie AT oznacza temperaturę zewnętrzną,
a VL temperaturę na wylocie z kotła, czyli temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Automatyka pogodowa do kotłów gazowych - zdjęcie 1

Jeśli temperatura na zewnątrz budynku maleje, to automatyka pogodowa powinna tak sterować pracą palnika i innych podzespołów kotła, aby zwiększała się odpowiednio temperatura wody wypływającej z kotła do instalacji. I na odwrót, jeśli temperatura na zewnątrz budynku rośnie, to temperatura wody wypływającej z kotła do instalacji powinna zostać obniżona.

Na wykresie 1 pokazano wykres regulacyjny instalacji z zaznaczonymi temperaturami zewnętrznymi oraz odpowiadającymi im temperaturami wody zasilającej. Jest to oczywiście wykres przykładowy, ponieważ rzeczywiste wykresy regulacyjne powinny być dobierane indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na ciepło, czyli rodzaju i sprawności instalacji grzewczej, izolacyjności i bezwładności cieplnej budynków oraz od oczekiwanej temperatury wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych. Jak widać wg naszego przykładowego wykresu regulacyjnego dla temperatury zewnętrznej -10ºC temperatura zasilania instalacji pAutomatyka pogodowa do kotłów gazowych - zdjęcie 2owinna wynosić +68ºC (kolor niebieski). Jeśli zaś na zewnątrz byłoby cieplej i temperatura wynosiłaby +5ºC, to aby temperatura wewnątrz budynku pozostała na niezmienionym poziomie, automatyka pogodowa powinna zredukować temperaturę wody zasilającej do +48ºC (kolor zółty).
Obniżanie temperatury wody zasilającej powoduje bardziej intensywny odzysk ciepła ze spalin oraz obniżanie ich temperatury, a w efekcie - po przekroczeniu punktu rosy - wykraplanie pary wodnej w nich zawartej, czyli kondensację. Dlatego też automatyka pogodowa stanowi idealne sterowanie zwłaszcza dla kotłów kondensacyjnych. Zapewnia nie tylko oczekiwany komfort temperaturowy wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, ale dodatkowo zwiększa efekt kondensacji obniżając rachunki za ogrzewanie.

Oceń artykuł
3,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Edmund Słupek

Źródło: Junkers

Polecamy Ci również

Zobacz także