ukryj

Zadaniem systemu wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Jej skuteczność zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza do budynku z zewnątrz, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia powietrza zanieczyszczonego.

wentylacja naturalna - nawiewnik okiennyNajczęściej stosowana i rozpowszechniona w Polsce jest wentylacja naturalna, zwana grawitacyjną. Jej działanie polega na wykorzystaniu różnicy gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Powietrze w naturalny sposób przedostaje się przez nieszczelności w obudowie budynku do jego wnętrza, a po wymieszaniu z zanieczyszczeniami i ogrzaniu, wydostaje się na zewnątrz przez kanały wentylacyjne. Proces ten jest możliwy jedynie wtedy, gdy do budynku dostaje się odpowiednia ilość powietrza, która zapewnia wymaganą intensywność usuwania zanieczyszczeń i odpowiedni ciąg kominowy. Napływ powietrza do budynku wzrasta pod wpływem wiatru. Działanie wentylacji naturalnej uzależnione jest również od pory dnia, roku a także od pogody. Wentylacja naturalna nie działa więc przez cały czas, a niejednokrotnie nie działa w ogóle.

Warunki atmosferyczne
Gdy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku jest duża, wentylacja działa sprawnie. Latem, gdy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku są porównywalne, wentylacja przestaje działać lub zachodzi zjawisko nawiewania ciepłego pomieszczenia do budynku. Najgorzej jest wiosną i jesienią, kiedy warunki atmosferyczne nie sprzyjają wentylacji.

Kształt dachu, budynku i rozmieszczenie pomieszczeń
W budynkach, ktore mają skomplikowane dachy ze względu na osłabiony ciąg kominowy, wentylacja nie działa prawidłowo. Na dachach o zróżnicowanym kształcie występują przestrzenie, w których panuje nadciśnienie powodujące zaburzenia ciągu. Na nadciśnienie narażone są również kominy wyprowadzone nisko nad połać dachową. Pomieszczenia na ostatniej kondygnacji ze względu na ograniczoną wysokość kanałów też mają słaby ciąg wentylacyjny.
Kominek, ze względu na duże zapotrzebowanie na powietrze, może zakłócać wentylację. Zachodzi w tym przypadku zjawisko zasysania dymu do pomieszczenia - z wylotu przewodu dymowego przedostaje się on do kanału wentylacyjnego. Aby temu zapobiec, powietrze do paleniska należy doprowadzać osobnym kanałem.

grzyb na ścianieSzczelne budynki
Obecnie budowane domy są coraz lepiej zaizolowane. Ogranicza to skutecznie niekontrolowany przepływ powietrza przez ściany i okna. Z punktu widzenia strat ciepła jest to niezbędne, jednak pociąga za sobą ograniczenie intensywności wentylacji w pomieszczeniach. Pogarsza to jakość powietrza wewnętrznego. Prowadzi to do pojawienia się syndromu chorego budynku. Na skutek złej jakości powietrza zwiększa się również jego względna wilgotność. Para wodna wykraplająca się na wewnętrznej powierzchni szyb i chłodnych powierzchniach ścian stwarza warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni.
Przepływ powietrza niezbędnego do wentylacji budynku powinien być przewidziany na etapie projektu. System ten powinien zapewniać również możliwość czasowego zwiększenia wydajności wentylacji.

nawiewnik okiennySzczelne okna
Szczelne okna pogarszały jakość powietrza wewnątrz budynku. Skłoniło to producentów do poszukiwana nowych rozwiązań. Początkowo zaczęto usuwać fragmenty uszczelek w górnej części okna, następnie wprowadzono okucia pozwalające na rozszczelnianie okien i tak zwaną mikrowentylację. Usuwanie fragmentów uszczelek dawało niewielkie efekty. Bardziej skuteczne okazało się stosowanie mikrowentylacji. Rozwiązanie to jest skuteczne jednak wtedy, gdy użytkownicy świadomie z niego korzystają. Powszechnie zdarza się, że klienci kupujący nowoczesne okna nie pamiętają o ich rozszczelnianiu lub wręcz nie chcą korzystać z tej możliwości.
W takiej sytuacji skutecznym sposobem zapewnienia właściwego napływu powietrza do budynku jest zastosowanie specjalnych nawiewników powietrza. Są to urządzenia, które można montować w oknie lub w ścianie zewnętrznej budynku, zapewniające określony przepływ powietrza. Dzięki usytuowaniu ich w okolicy okna, powietrze dostające się do pomieszczenia jest automatycznie ogrzewane. Wielkość przepływu można regulować, w zależności od typu urządzenia - ręcznie lub automatycznie.

Zgodnie z przepisami normy PN-83/B-03430 powietrze powinno mieć zapewniony przepływ od 20 do 50 m³/h, jeśli zastosowano wentylację naturalną, a od 15 do 30 m³/h, jeśli zastosowano wentylację mechaniczną.

  • Zobacz galerie zdjęć według kolorów:
Oceń artykuł:
  • bardzo słabe
  • słabe
  • średnie
  • dobre
  • bardzo dobre
4,80 / 5 głosów
Dziękujemy za oddanie głosu.

Czytaj więcej:

Wentylacja domu - wymagania

Wentylacja domu - wymagania

Właściwa wentylacja pomieszczeń jest niezbędna dla zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników oraz dla... Przeczytaj cały artykuł

Adaptacja strychu - zagadnienia instalacyjne

Adaptacja strychu - zagadnienia instalacyjne

Adaptacja strychu na cele mieszkalne bywa jedyną szansą na własny kąt. Wśród całego szeregu działań... Przeczytaj cały artykuł

GHP – rozwiązanie przyszłości

GHP – rozwiązanie przyszłości

W wielu krajach coraz częściej stosuje dziś urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne napędzane gazem płynnym oraz ziemnym. Przeczytaj cały artykuł

Uchroń się przed czadem!

Uchroń się przed czadem!

Każdy sezon grzewczy to czarna seria zatruć czadem. Do tragedii dochodzi niemal codziennie. Przeczytaj cały artykuł

Komin wentylacyjny

Komin wentylacyjny

Komin wentylacyjny służy do odprowadzania zużytego powietrza z pomieszczeń poza budynek. Umożliwia więc wentylację... Przeczytaj cały artykuł

Komin 2011 - konferencja

Komin 2011 - konferencja

Komin 2011. Budownictwo mieszkaniowe. Bezpieczne odprowadzanie spalin, wentylacja naturalna... Przeczytaj cały artykuł

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodawać komentarze

E-dach

E-ogródek

E-okna

E-mieszkanie

Najpopularniejsze tagi:

Zamów newsletter
Zobacz koniecznie:

Kotły kondensacyjne - zasada działania

x